ONP Mosambik

ONP ble stiftet i 1981 og har gjennom årene hatt tett tilknytning til styresmaktene i Mosambik – så tett at det har blitt stilt spørsmålstegn ved deres uavhengighet. Innad i ONP vokste det etter hvert frem et ønske om å være uten bånd til regjering eller politiske partier, og man startet arbeidet mot å bli en politisk uavhengig lærerfagforening.

Utdanningsforbundet ble i 2018 invitert med i et samarbeid om organisasjonsutvikling og prosessen som skulle sikre ONP selvstendighet som egen organisasjon. Samarbeidsformen er et konsortium og partene er ONP, EI, Lärarförbundet, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE, Brasil), Federaçao Nacional dos Professores (FENPROF, Portugal) og South African Democratic Teachers’ Union (SADTU).

Dette samarbeidet har vært delt inn i to faser:

  • En fase som har gått ut på yte faglig bistand slik at ONP kunne forbedrede og gjennomføre en nasjonal kongress i 2019. Målet var å sikre ONP en «løsrivelse» fra styresmaktene i landet og bli en uavhengig organisasjon.

  • En ny fase i etterkant av «løsrivelsen», hvor samarbeidspartnerne bistår i overgangsfasen til en ny og selvstendig organisasjon, i arbeidet med å iverksette beslutningene fra kongressen i 2019 og i arbeidet med å videreutvikle ONP som en selvstendig og bærekraftig lærerorganisasjon.

Resultat

  • ONPs kongress ble gjennomført i 2019, hvor man endret vedtekter, «avviklet» den gamle organisasjonen og stiftet en ny og uavhengig lærerfagforening. Det ble også gjennomført valg på nytt lederskap og vedtatt ny politikk.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

Kontaktperson

Avbildet: Rune  Fimreite
Rune Fimreite

Seniorrådgiver