Likestilling og urfolk

Utdanningsforbundets innsats på dette feltet er innrettet mot kvinner og urfolk spesielt, men også andre underrepresenterte grupper generelt.

Selv om likestillingen er bedret på flere kontinent de senere årene, og både internasjonalt og nasjonalt lovverk er styrket, har vi fortsatt en lang vei å gå før vi kan snakke om reell likestilling for alle. Det er et stort gap mellom forpliktelsene til ulike lands myndigheter og de politiske prioriteringer som faktisk blir gjort.

For Utdanningsforbundet innebærer likestillingsbegrepet at alle kvinner og menn, uavhengig av alder, religion, etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og lignende, har like rettigheter og muligheter i samfunnslivet og på alle vesentlige livsområder.

Dette arbeidet utføres gjennom:

  • EIs likestillingsnettverk for lærerorganisasjoner i Afrika, Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og
    Sri Lanka
  • lærerorganisasjonene ZNUT i Zambia, SNEPPCI i Elfenbenskysten og PGRI i Indonesia gjennom bilateralt samarbeid
  • EIs urfolksnettverk for lærerorganisasjoner i Latin-Amerika

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeninger

Kontaktperson

Avbildet: Rune  Fimreite
Rune Fimreite

Seniorrådgiver