Afrika - kvinnenettverk, organisasjonsutvikling og likestilling

African Women in Education Network - AWEN ble dannet i 2008 for å øke kvinners deltakelse i organisasjonene som utgjør EI Afrika, men også innen utdanningssektoren generelt.

Likestilling er et problem i Afrika, som i store deler av resten av verden. I de aller fleste lærerorganisasjonene i Afrika utgjør kvinner flertallet av medlemmene, men de innehar få sentrale posisjoner i organisasjonene. Nettverket består av 94 lærerorganisasjoner og omfatter 44 land.

Overordnede målsettinger

AWEN har tre hovedmål for nettverkets aktiviteter:

  • påvirke den politiske oppslutningen om likestilling i nasjonale lærerorganisasjoner og få flere kvinner i ledende stillinger
  • utviklingen av kommunikasjon og erfaringsutveksling mellom lærerorganisasjonene innen nettverket, innen de fire sub-regionene som AWEN er delt inn i, og med Education Internationals (EI) regionkontor i Afrika
  • å støtte lærerorganisasjonenes opplæringstiltak innen likestillingsarbeid

Resultater

Konkret har prosjektet bidratt til å innføre likestillingsperspektiver i mange afrikanske lærerfagforeninger. Mange lærerfagforeninger har utviklet en likestillingspolitikk og vedtatt likestillingspunkter som deler av sine vedtekter. I tillegg har arbeidet fremmet valg av kvinner til både politiske og administrative posisjoner.

Ressurshefte om Utdanningsforbundets utviklingsprosjekter med andre lærerfagforeinger

Kontaktperson

Avbildet: Ole Otterstad
Ole Otterstad

Seniorrådgiver