Tariffområde KA - arbeidsgiverorg. for kirkelige virksomheter

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Det er i dag 22 arbeidstakerorganisasjoner som har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale. Den største av disse er Den norske kirke.

Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtalene bygger på avtaleverket i KS-området, men det er gjort redaksjonelle og materielle endringer slik at avtalene er tilpasset kirkelig sektor. Eventuelle lokale forhandlinger avtales i de sentrale forhandlingene (ikke nødvendigvis likt som i KS).

Utdanningsforbundet har rundt 270 medlemmer i dette tariffområdet. Ca. halvparten er medlemmer i KAs barnehager. 

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KA-området.

Les mer om Unio KA her