Tariffområde Abelia

Abelia er foreningen for kunnskaps- og teknologivirksomheter i NHO. Utdanningsforbundet har rundt 200 medlemmer i private skoler som er tilknyttet dette tariffområdet.

Utdanningsforbundet og NHO/Abelia har en overenskomst for skoler som er godkjente etter privatskoleloven og en egen hovedavtale. Per i dag er 13 skoler og rundt 200 medlemmer omfattet av denne overenskomsten og hovedavtalen.

Seniorrådgiver Kristina Brovold Liknes i seksjon for forhandlinger representerer Utdanningsforbundet i forhandlinger med NHO/Abelia.

Nyheter fra Abelia

Bilde av hodet til en streng Steffen Handal.

Praktiseringen av frontfagsmodellen må sikre velferdsstaten

– Det er ikke nok at et nytt Holden-utvalg peker på handlingsrommet, det må faktisk brukes. Unio og Akademikerne er enige i at frontfagsmodellen ikke har blitt praktisert godt nok. Her må vi se endringer, sier Steffen Handal.

Publisert 15.12.2023