Tariffområde KS (kommunesektoren)

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune. KS er også kommunenes interesseorganisasjon som formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser.

Utdanningsforbundet har godt over 90.000 medlemmer i tariffområdet KS, som omfatter alle kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo. De største medlemsgruppene er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere. I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatt i PP-tjenesten og i administrasjonen i fylkeskommunene og kommunene.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særavtaler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KS-området.I KS er det inngått en rekke avtaler som regulerer bl.a. arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særavtaler, de kan være generelle (gjelder alle i KS) eller forbundsvise (mellom KS og enkeltforbund), se for øvrig lenkene under.

Lønnskalkulator for KS-området

Lønnskalkulator KS

Denne kalkulatoren viser sentrale lønnstillegg pr. 27.9.2022 samt sentrale lønnstillegg pr. 01.01.2023 for de gruppene som har fått dette. Garantilønn er oppdatert med tabell gjeldende pr. 01.01.2023.