Tariffområde KS (kommunesektoren)

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

Unio ble enige med KS i lønnsforhandlingene lørdag 29. april.

Kommunesektoren har samlet sett fått en økonomisk ramme på 5,4 prosent. Alle med høyere utdanning får et sentralt tillegg fra 1. mai 2023 på mellom 26.300 og 43.000 kroner. Dette beløpet får den enkelte på toppen av sin inntekt. Ny garantilønn justeres tilsvarende.

Se ny lønnstabell for å finne ut hvilket tillegg du får

Se mer om tariffområdet KS

Se utvidet tariffkalender hos Unio (ekstern lenke)

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune. KS er også kommunenes interesseorganisasjon som formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser.

Utdanningsforbundet har godt over 90.000 medlemmer i tariffområdet KS, som omfatter alle kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo. De største medlemsgruppene er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere. I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatt i PP-tjenesten og i administrasjonen i fylkeskommunene og kommunene.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særavtaler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KS-området.I KS er det inngått en rekke avtaler som regulerer bl.a. arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særavtaler, de kan være generelle (gjelder alle i KS) eller forbundsvise (mellom KS og enkeltforbund), se for øvrig lenkene under.

Lønnskalkulator for KS-området

Lønnskalkulator KS

Denne kalkulatoren viser sentrale lønnstillegg og garantilønn pr. 1.5.2023