Tariffområde KS (kommunesektoren)

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune.

KS er arbeidsgiverorganisasjonen som forhandler på vegne av alle norske kommuner og fylkeskommuner – med unntak av Oslo kommune. KS er også kommunenes interesseorganisasjon som formidler medlemmenes behov og påvirker statlige rammebetingelser.

Utdanningsforbundet har godt over 90.000 medlemmer i tariffområdet KS, som omfatter alle kommuner og fylkeskommuner foruten Oslo. De største medlemsgruppene er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere. I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatt i PP-tjenesten og i administrasjonen i fylkeskommunene og kommunene.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særavtaler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KS-området.I KS er det inngått en rekke avtaler som regulerer bl.a. arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særavtaler, de kan være generelle (gjelder alle i KS) eller forbundsvise (mellom KS og enkeltforbund), se for øvrig lenkene under.

Lønnskalkulator for KS-området

Lønnskalkulator KS

Denne kalkulatoren viser sentrale lønnstillegg og garantilønn pr. 1.5.2023

Nyheter fra tariffområdet KS

Flere nyheter
Bildet viser diverse nyhetsoppslag fra Adressa om ytringsfrihet i Trondheim.

Fryktet konsekvensene for barna, fikk refs

Trondheims styrere advarte mot at byens barnehager ikke kunne gi et tilbud forenlig med lov og avtaleverk. Oppvekstdirektøren svarte med å kalle fremgangsmåten for «uvanlig og uryddig».

Publisert 16.04.2024

Foto av forhandlingslederne i en trapp.

Krever klar reallønnsvekst

– I dette oppgjøret forventer vi en klar reallønnsvekst for våre grupper. Skal en løse utfordringene i kommunene, må det til en nivåheving som merkes, sier forhandlingsleder Geir Røsvoll i Unio kommune.

Publisert 15.04.2024

Illustrasjonsbilde av mynter.

Endelig rapport fra TBU

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er nå offentliggjort.

Publisert 22.03.2024