Tariffområde Oslo kommune

Oslo kommune er en arbeidsgiver og et eget tariffområde. Oslo er den eneste kommunen i Norge som ikke er medlem av KS arbeidsgiverorganisasjon.

Det ble enighet i lønnsforhandlingene i Oslo kommune søndag 30. april. Rammen for oppgjøret er 5,4 prosent.

  • De som har opp til lønnstrinn 35 og tjener inntil kr. 541.800, får et tillegg på kr. 32.600.
  • Alle som ligger på lønnstrinn 36 og høyere, får et tillegg på 6,0 prosent.

Lønnstilleggene gjelder fra 1. mai 2023. Se ny lønnstabell i protokollen

Se mer om tariffområdet Oslo kommune her

Se utvidet tariffkalender hos Unio (ekstern lenke)

Utdanningsforbundet har over 9000 medlemmer i tariffområdet Oslo kommune, som omfattes i 15 bydeler og etater, spesielt Utdanningsetaten hvor lærere i skoleverket har sin virksomhet.

De største medlemsgruppene i tariffområdet Oslo kommune er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere.  I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatte i PP-tjenesten og i ulike administrasjoner i Oslo kommune.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særbestemmelser gjennom hovedorganisasjonen Unio Oslo kommune. I Oslo kommune er det inngått en rekke avtaler som regulerer blant annet arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særbestemmelser som (kun) er mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune.

Ansatt i barnehage eller skole i Oslo? Finn din lønn her:

Lønnskalkulator: Oslo ansatte i barnehage, skole og PPT (2023)

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna. Lønnstillegg gis per 1. mai 2023.

Barnehagestyrer eller skoleleder i Oslo? Finn din lønn her:

Lønnskalkulator Oslo barnehagestyrere og rektorer (2023)