Tariffområde Oslo kommune

Oslo kommune er en arbeidsgiver og et eget tariffområde. Oslo er den eneste kommunen i Norge som ikke er medlem av KS arbeidsgiverorganisasjon.

Utdanningsforbundet har over 9000 medlemmer i tariffområdet Oslo kommune, som omfattes i 15 bydeler og etater, spesielt Utdanningsetaten hvor lærere i skoleverket har sin virksomhet.

De største medlemsgruppene i tariffområdet Oslo kommune er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere.  I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatte i PP-tjenesten og i ulike administrasjoner i Oslo kommune.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særbestemmelser gjennom hovedorganisasjonen Unio Oslo kommune. I Oslo kommune er det inngått en rekke avtaler som regulerer blant annet arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særbestemmelser som (kun) er mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune.

Ansatt i barnehage eller skole i Oslo? Finn din lønn her:

Lønnskalkulator: Oslo ansatte i barnehage, skole og PPT (2023)

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna. Lønnstillegg gis per 1. mai 2023.

Barnehagestyrer eller skoleleder i Oslo? Finn din lønn her:

Lønnskalkulator Oslo barnehagestyrere og rektorer (2023)

Nyheter

Flere nyheter
Illustrasjonsbilde av mynter.

Endelig rapport fra TBU

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er nå offentliggjort.

Publisert 22.03.2024

Halvnært bilde av forbundsleder Geir Røsvoll på en talerstol med Unios logo i bakgrunnen.

– Trenden med reallønnsnedgang må snus

Studentene svikter lærerutdanningene. – For å kunne rekruttere og beholde både barnehagelærere og lærere i barnehage og skole må vi se en klar reallønnsvekst i årets oppgjør, sa Geir Røsvoll på Unios inntektspolitiske konferanse.

Publisert 08.03.2024

Bilde av hodet til en streng Steffen Handal.

Praktiseringen av frontfagsmodellen må sikre velferdsstaten

– Det er ikke nok at et nytt Holden-utvalg peker på handlingsrommet, det må faktisk brukes. Unio og Akademikerne er enige i at frontfagsmodellen ikke har blitt praktisert godt nok. Her må vi se endringer, sier Steffen Handal.

Publisert 15.12.2023