Tariffområde Oslo kommune

Oslo kommune er en arbeidsgiver og et eget tariffområde. Oslo er den eneste kommunen i Norge som ikke er medlem av KS arbeidsgiverorganisasjon.

Utdanningsforbundet har over 9000 medlemmer i tariffområdet Oslo kommune, som omfattes i 15 bydeler og etater, spesielt Utdanningsetaten hvor lærere i skoleverket har sin virksomhet.

De største medlemsgruppene i tariffområdet Oslo kommune er lærere, skoleledere, barnehagelærere og styrere.  I tillegg har vi medlemsgrupper som er ansatte i PP-tjenesten og i ulike administrasjoner i Oslo kommune.

Utdanningsforbundet forhandler hovedavtale, hovedtariffavtale og generelle særbestemmelser gjennom hovedorganisasjonen Unio Oslo kommune. I Oslo kommune er det inngått en rekke avtaler som regulerer blant annet arbeidstid i skole og barnehage. Dette er sentrale særbestemmelser som (kun) er mellom Utdanningsforbundet og Oslo kommune.

Ansatt i barnehage eller skole i Oslo? Finn din lønn her:

Lønnskalkulator: Oslo ansatte i barnehage, skole og PPT (2022)

Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna. Lønnstillegg gis per 1. mai 2022.

Barnehagestyrer eller skoleleder i Oslo? Finn din lønn her:

Lønnskalkulator: Oslo barnehagestyrere og skoleledere (2022)

Alternativ 3 er den lavest mulige innplasseringen for lønnsramme for barnehagestyrere. Oslo har et nettolønnssystem som betyr at pensjonstrekk på 2% ikke blir trukket av denne lønna. Lønnstillegg gis per 1. mai 2022.