Tariffområde FUS/Trygge Barnehager

FUS er en privat barnehagekjede med ca. 180 barnehager i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Den enkelte barnehage er organisert som et eget AS og står selv ansvarlig for driften.