Tariffområde FUS/Trygge Barnehager

FUS er en privat barnehagekjede med ca. 180 barnehager i hele Norge. FUS-barnehagene eies og driftes av Trygge Barnehager. Den enkelte barnehage er organisert som et eget AS og står selv ansvarlig for driften.

Aktuelle lenker

Utdanningsforbundet og FUS har en hovedavtale og hovedtariffavtale. Hovedtariffavtalen bygger i stor grad på hovedtariffavtalen i tariffområdet PBL. Delta og Fagforbundet har likelydende avtaler. Avtalen gjelder i alle barnehagene i FUS. 

Avtalene inneholder bestemmelser om blant annet:

  • medbestemmelse
  • lønn
  • pensjon
  • arbeidstid
  • andre arbeidsvilkår

Utdanningsforbundet har rundt 960 medlemmer i FUS.

Aktuelt fra FUS

Flere nyheter
Illustrasjonsbilde av mynter.

Endelig rapport fra TBU

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er nå offentliggjort.

Publisert 22.03.2024

Bilde av hodet til en streng Steffen Handal.

Praktiseringen av frontfagsmodellen må sikre velferdsstaten

– Det er ikke nok at et nytt Holden-utvalg peker på handlingsrommet, det må faktisk brukes. Unio og Akademikerne er enige i at frontfagsmodellen ikke har blitt praktisert godt nok. Her må vi se endringer, sier Steffen Handal.

Publisert 15.12.2023