Tariffområde Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter. Spekter er inndelt i tretten forhandlingsområder. Utdanningsforbundet har i overkant av 1.700 medlemmer i tariffområdet.

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

Hovedtillitsvalgt Norlandia

Avbildet: Toril  Kalsås
Toril Kalsås

Vara hovedtillitsvalgt Norlandia

Alle medlemmer er omfattet av en sentral avtale (A-del) og en lokal avtale (B-del). Medlemmer i område 10, 11 og 13 (helse) er i tillegg omfattet av en A1 og A2-avtale.

Her er områdene Utdanningsforbundets medlemmer er omfattet av: 

  • Område 1: Kulturvirksomheter (Falstadsenteret og Nobels fredssenter)
  • Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, som omfatter våre medlemmer i studentsamskipnadene. (SiO - Studentsamskipnaden i Oslo, SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger, Sammen - Studentsamskipnaden Vestlandet, SSN - Studentsamskipnaden Sørøst-Norge) 
  • Område 10: Helseforetakene med sykehusdrift
  • Område 11: Øvrige helseforetak (Helseplattformen, Helse Nord RHF, Helse Vest IKT AS) 
  • Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst (Norlandia Barnehagene, Lovisenberg barnehage og Valnesfjord helsesportsenter).
  • Område 13: Sykehus med driftsavtaler, som omfatter våre medlemmer ved Lovisenberg sykehus.
  • I tillegg har vi medlemmer som ikke er områdeplassert i overenskomsten. 

Nyheter Spekter

Flere nyheter
Logo som viser arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og
arbeidstakerorganisasjonen Utdanningsforbundet

Tariffoppgjør i Spekter – enighet med Norlandia

Onsdag 5. juni var det forhandlinger (fase tre) mellom Unio og Spekter. Det økonomiske resultatet ble en ramme på 5,2 prosent, noe som er i tråd med frontfaget. Og pensjonsavtalen er videreført.

Publisert 07.06.2024

En mann med briller og genser over skjorte står side om side med en kvinne med mørkt og langt hår, kledd i skjorte. Begge smiler mot kameraet.

Enighet i innledende forhandlinger i Spekter

Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om bruken av kunstig intelligens ble satt ned og videre frister for årets forhandlinger ble avtalt.

Publisert 09.04.2024

Lønnskalkulator for Norlandia 2023

(Kalkulator for 2024-oppgjøret kommer når klart. Fram til da så kan man se ny lønn for ansatte i Norlandia i lønnstabell på Spekter-siden vår.) Sentral lønn per 1. mai 2023