Tariffområde Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter. Spekter er inndelt i tretten forhandlingsområder. Utdanningsforbundet har i overkant av 1.700 medlemmer i tariffområdet.

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

Hovedtillitsvalgt Norlandia

Avbildet: Toril  Kalsås
Toril Kalsås

Vara hovedtillitsvalgt Norlandia

Alle medlemmer er omfattet av en sentral avtale (A-del) og en lokal avtale (B-del). Medlemmer i område 10, 11 og 13 (helse) er i tillegg omfattet av en A1 og A2-avtale.

Her er områdene Utdanningsforbundets medlemmer er omfattet av: 

  • Område 1: Kulturvirksomheter (Falstadsenteret og Nobels fredssenter)
  • Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, som omfatter våre medlemmer i studentsamskipnadene. (SiO - Studentsamskipnaden i Oslo, SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger, Sammen - Studentsamskipnaden Vestlandet, SSN - Studentsamskipnaden Sørøst-Norge) 
  • Område 10: Helseforetakene med sykehusdrift
  • Område 11: Øvrige helseforetak (Helseplattformen, Helse Nord RHF, Helse Vest IKT AS) 
  • Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst (Norlandia Barnehagene, Lovisenberg barnehage og Valnesfjord helsesportsenter).
  • Område 13: Sykehus med driftsavtaler, som omfatter våre medlemmer ved Lovisenberg sykehus.
  • I tillegg har vi medlemmer som ikke er områdeplassert i overenskomsten. 

Hovedavtale

Nyheter Spekter

Flere nyheter
Bilde av hodet til en streng Steffen Handal.

Praktiseringen av frontfagsmodellen må sikre velferdsstaten

– Det er ikke nok at et nytt Holden-utvalg peker på handlingsrommet, det må faktisk brukes. Unio og Akademikerne er enige i at frontfagsmodellen ikke har blitt praktisert godt nok. Her må vi se endringer, sier Steffen Handal.

Publisert 15.12.2023

Bilde av streikende på Lillestrøm torv. Masse folk med hvite streikeskjorter og plakater.

Krever en annen praktisering av frontfaget

Mens deler av privat sektor stikker fra, holdes offentlige ansatte strengt innenfor frontfagsrammen. Nå krever landsmøtet i Utdanningsforbundet en annen praktisering av frontfaget.

Publisert 09.11.2023

Lønnskalkulator for Norlandia 2023

Sentral lønn per 1. mai 2023