Tariffområde Spekter

Spekter er en arbeidsgiverforening for private og offentlige eide virksomheter. Spekter er inndelt i tretten forhandlingsområder. Utdanningsforbundet har i overkant av 1200 medlemmer i tariffområdet.

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

Hovedtillitsvalgt Norlandia

Avbildet: Toril  Kalsås
Toril Kalsås

Vara hovedtillitsvalgt Norlandia

Alle medlemmer er omfattet av en sentral avtale (A-del) og en lokal avtale (B-del). Medlemmer i område 10, 11 og 13 (helse) er i tillegg omfattet av en A1 og A2-avtale.

Her er områdene Utdanningsforbundets medlemmer er omfattet av: 

  • Område 1: Kulturvirksomheter (Falstadsenteret og Nobels fredssenter)
  • Område 4: Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, som omfatter våre medlemmer i studentsamskipnadene. (SiO - Studentsamskipnaden i Oslo, SiS - Studentsamskipnaden i Stavanger, Sammen - Studentsamskipnaden Vestlandet, SSN - Studentsamskipnaden Sørøst-Norge) 
  • Område 10: Helseforetakene med sykehusdrift
  • Område 11: Øvrige helseforetak (Helseplattformen, Helse Nord RHF, Helse Vest IKT AS) 
  • Område 12: Virksomheter innen helse, velferd og oppvekst (Norlandia Barnehagene, Lovisenberg barnehage og Valnesfjord helsesportsenter).
  • Område 13: Sykehus med driftsavtaler, som omfatter våre medlemmer ved Lovisenberg sykehus.
  • I tillegg har vi medlemmer som ikke er områdeplassert i overenskomsten. 

Hovedavtale

Lønnskalkulator for Norlandia 2023

Sentral lønn per 1. mai 2023