Tariffområde PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Over 1 900 private barnehager i Norge med rundt 32 000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 7 300 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Utdanningsforbundet har over 7 300 medlemmer med tariffavtale i PBL. Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP). 

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.


Finn din lønn i PBL

Lønnskalkulator for PBL-området 2020