Tariffområde PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Over 2.000 private barnehager i Norge med nærmere 36.000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 8.100 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Utdanningsforbundet har over 8 100 medlemmer med tariffavtale i PBL. Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP). 

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.

Finn din lønn i PBL

Lønnskalkulator for PBL-området 2022

De generelle tilleggene gis alle ansatte og er gjeldende fra 01.05.2022. Minstelønn for Pedagogiske ledere og styrere er økt utover de generelle tilleggene. Ansatte som, etter at de generelle tilleggene er gitt, har en grunnlønn lavere enn nye minstelønnsnivåer skal som et minimum innplasseres på nytt minstelønnsnivå.