Tariffområde PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Over 2.000 private barnehager i Norge med nærmere 36.000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 8.100 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Utdanningsforbundet har over 8 100 medlemmer med tariffavtale i PBL. Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP). 

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.

Nyheter PBL

Flere nyheter
Logo som viser arbeidsgiverorganisasjonen PBL og arbeidstakerorganisasjonen Utdanningsforbundet

Resultatet av uravstemningen i PBL er klart

Et klart flertall har stemt for å godta årets lønnsoppgjør i PBL. Videre har sentralstyret behandlet resultatet av uravstemningen og godkjent forslaget til ny tariffavtale.

Publisert 21.06.2024

Logo for PBL og logo for Utdanningsforbundet

Uravstemning i PBL

Uravstemningen i PBL er åpen og medlemmene kan avgi sin stemme over forhandlingsresultatet. Se alt om resultatet og hvordan du kan stemme i denne saken.

Publisert 13.06.2024

Fra venstre: Ann Mari Milo Lorentzen (Utdanningsforbundet), Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Jørn-Tommy Schjelderup (PBL) og Marit Solheim (Delta) tar hverandre i hånda.

Enighet i PBL: – Reallønnsvekst til alle

Partene i PBL-oppgjøret ble enige torsdag ettermiddag. – Et vanskelig oppgjør, men vi har fått gjennomslag for noen viktige prioriteringer, sier Utdanningsforbundets forhandlingsleder Ann Mari Milo Lorentzen.

Publisert 30.05.2024

Lønnskalkulator for PBL-området 2023

(Kalkulator for 2024-oppgjøret kommer når klart. Fram til da så kan man se ny lønn i lønnstabell på PBL-siden vår.) De generelle tilleggene gis alle ansatte og er gjeldende fra 01.05.2023. NB! Dette er minstelønn, og at det kan være høyere lønn hos din arbeidsgiver.