Tariffområde PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Over 2.000 private barnehager i Norge med nærmere 36.000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 8.100 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Utdanningsforbundet har over 8 100 medlemmer med tariffavtale i PBL. Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL.

Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP). 

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.

Lønnskalkulator for PBL-området 2023

De generelle tilleggene gis alle ansatte og er gjeldende fra 01.05.2023. NB! Dette er minstelønn, og at det kan være høyere lønn hos din arbeidsgiver.