Standard tariffavtaler

Her finner du blant annet våre standard tariffavtaler for skole og barnehage, samt øvingslæreravtaler.

Vi ønsker at private eiere skal melde seg inn i en arbeidsgiverorganisasjon som Utdanningsforbundet har tariffavtale med.

Når det ikke er aktuelt, vil Utdanningsforbundet inngå egen tariffavtale med eier.

Utdanningsforbundet har utarbeidet standard tariffavtaler som vi bruker i denne sammenheng – en for barnehage og en for skole. Barnehageavtalen er utarbeidet sammen med Fagforbundet og Delta. Pensjon og AFP er en del av avtalen.

De konkrete tariffavtalene som blir inngått, kan inneholde avvik fra og tillegg til standard tariffavtale.

I Utdanningsforbundet er det fylkeslagene som har hovedansvaret for arbeidet med inngåelse og vedlikehold av tariffavtaler. Fylkeslaget kan gi informasjon om de tariffavtalene som er inngått i eget fylke.

Kontakt ditt fylkeslag

Øvingslæreravtaler

Disse avtalene om arbeidsvilkår for øvingslærere trådte i kraft 1. august 2005 og løper videre for ett år av gangen så sant de ikke sies opp før 31. desember.

Samlet dekker disse tre avtalene alle rammeplanene for lærerutdanning og alle lærerutdanningsinstitusjonene.