Tariffområde Virke

Utdanningsforbundet har rundt 1600 medlemmer innen HUK-seksjonen i Hovedorganisasjonen Virke. De fleste jobber i private skoler og barnehager, og er omfattet av landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for barnehage.

Hovedorganisasjonen Virke er hovedorganisasjonen for handel og tjenesteytende næringer i Norge. I tillegg er det en egen seksjon i Virke for virksomheter som tradisjonelt var offentlig drevet. Disse danner nå HUK- seksjonen i Virke som står for Helse, Utdanning og Kultur og har også med frivillighet.

Hovedorganisasjonen Virke het tidligere HSH. Virke har rundt 700 medlemsvirksomheter innen seksjonen Helse, Utdanning og Kultur (HUK).

Utdanningsforbundet har rundt 1600 medlemmer innen HUK-seksjonen i Hovedorganisasjonen Virke. De fleste jobber i private skoler og barnehager, og er omfattet av landsoverenskomst for utdanning og landsoverenskomst for barnehage. Det er totalt syv Landsoverenskomster i Virke og Utdanningsforbundet er part i alle. Utdanningsforbundet er selvstendig part i avtalene, men forhandler gjennom Unio. 

Nyheter

Flere nyheter
Kvinne og mann ser mot kameraet foran logoen til Virke på en vegg bak

Enighet mellom Unio og Virke

Onsdag 19. juli ble det enighet i forhandlingene mellom Unio og Virke om hovedoppgjøret for landsoverenskomstene som korresponderer med KS-området (kommunal sektor).

Publisert 20.06.2024

Illustrasjonsbilde av mynter.

Endelig rapport fra TBU

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er nå offentliggjort.

Publisert 22.03.2024