Tariffområde Staten

Staten ved Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. DFD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Staten ved Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. DFD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Utdanningsforbundet har ca. 2350 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Andre medlemmer er ansatt i ulike statlige virksomheter som Statped, statsforvalterne, Bufetat, arbeids- og velferdsetaten (NAV), departementer og direktorater, Forsvarets høgskole, konfliktrådene, FUG/FUB samt undervisningspersonalet ved de samiske skolene, med flere.

Utdanningsforbundet forhandler hovedtariffavtale, hovedavtale og en rekke særavtaler gjennom hovedorganisasjon Unio, som er part i avtalene. Utdanningsforbundet har egne partsrettigheter i lokale forhandlinger.

Nyheter fra statlig tariffområde

Flere nyheter
Illustrasjonsbilde av mynter.

Endelig rapport fra TBU

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) er nå offentliggjort.

Publisert 22.03.2024

Halvnært bilde av forbundsleder Geir Røsvoll på en talerstol med Unios logo i bakgrunnen.

– Trenden med reallønnsnedgang må snus

Studentene svikter lærerutdanningene. – For å kunne rekruttere og beholde både barnehagelærere og lærere i barnehage og skole må vi se en klar reallønnsvekst i årets oppgjør, sa Geir Røsvoll på Unios inntektspolitiske konferanse.

Publisert 08.03.2024

Bilde av hodet til en streng Steffen Handal.

Praktiseringen av frontfagsmodellen må sikre velferdsstaten

– Det er ikke nok at et nytt Holden-utvalg peker på handlingsrommet, det må faktisk brukes. Unio og Akademikerne er enige i at frontfagsmodellen ikke har blitt praktisert godt nok. Her må vi se endringer, sier Steffen Handal.

Publisert 15.12.2023