Tariffområde Staten

Staten ved Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. DFD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Staten ved Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) forhandler på vegne av alle statlige virksomheter. DFD har ansvaret for den sentrale arbeidsgiverfunksjonen i staten.

Utdanningsforbundet har ca. 2350 medlemmer i det statlige tariffområdet. Om lag halvparten er ansatt i universitets- og høgskolesektoren. Andre medlemmer er ansatt i ulike statlige virksomheter som Statped, statsforvalterne, Bufetat, arbeids- og velferdsetaten (NAV), departementer og direktorater, Forsvarets høgskole, konfliktrådene, FUG/FUB samt undervisningspersonalet ved de samiske skolene, med flere.

Utdanningsforbundet forhandler hovedtariffavtale, hovedavtale og en rekke særavtaler gjennom hovedorganisasjon Unio, som er part i avtalene. Utdanningsforbundet har egne partsrettigheter i lokale forhandlinger.

Nyheter fra statlig tariffområde

Flere nyheter
Guro Lind i forgrunnen, med streikende i tskjorter og banneret med Unio i Streik

Spørsmål og svar etter streiken i staten

Unio stat-leder Guro Lind er tydelig på at kampen fortsetter, selv om streiken i staten er slutt. Her har vi samlet noen spørsmål og svar om veien videre etter streiken.

Publisert 10.06.2024

Unio-leder Ragnhild Lied med rød dressjakke og armene i kors

Unio stat: Innsigelser mot Rikslønnsnemnda

Etter tolv dager i streik, brukte regjeringen tvungen lønnsnemnd for å stoppe Unios streik. Unio vil ikke at konflikten skal gå til den vanlige Rikslønnsnemnda, og krever nå en nøytral lønnsnemnd.

Publisert 06.06.2024