Har du ikke tariffavtale?

Utdanningsforbundet er opptatt av at lønns- og arbeidsvilkår, inklusive pensjonsvilkår, må være likeverdige i hele landet, både i private og offentlige virksomheter. Dette er viktig for å sikre en likeverdig utdanningskvalitet for alle barnehagebarn, elever og studenter.

Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår sikres gjennom tariffavtaler med private skoler og barnehager. Tariffavtalene gir også gir rett til forhandlinger og medbestemmelse.

Utdanningsforbundet arbeider systematisk for at våre medlemmer i private skoler og barnehager skal ha tariffavtale.

Usikker på om din arbeidsplass har en tariffavtale? Her kan du sjekke hvilken tariffavtale som gjelder for våre medlemmer på en arbeidsplass, eller om arbeidsplassen ikke har en tariffavtale på plass.

Lurer du på noe mer? Kontakt ditt fylkeslag

Utdanningsforbundet har lenge arbeidet systematisk for å få opprettet tariffavtaler med private barnehageeiere. 95 prosent av våre medlemmer i private barnehager er omfattet av tariffavtale.

Utdanningsforbundet ønsker primært at private barnehageeiere melder seg inn i en sentral arbeidsgiverorganisasjon som Utdanningsforbundet har tariffavtale med.

Aktuelle organisasjoner er:

  • Private Barnehagers Landsforbund
  • Hovedorganisasjonen Virke
  • KS Bedrift
  • KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon)

Dersom barnehageeier ikke ønsker dette, har Utdanningsforbundet, i samarbeid med Fagforbundet og Delta, utarbeidet en standard tariffavtale for barnehager.

Tariffavtalen er laget med utgangspunkt i den tariffavtalen Utdanningsforbundet har inngått med PBL og KS.

I Utdanningsforbundet har fylkeslagene ansvaret for inngåelse av tariffavtaler. Ta kontakt med ditt lokal- eller fylkeslag, dersom du arbeider i en barnehage uten tariffavtale.

Kontakt ditt fylkeslag 

Undervisningspersonale i private skoler som er godkjent etter friskoleloven, har rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlige skoler. Disse skolene kan også være med i Statens Pensjonskasse.

Utdanningsforbundet arbeider for å få opprettet tariffavtaler ved de private skolene.

Skoleeier kan inngå tariffavtale med Utdanningsforbundet direkte (standard tariffavtale), eller melde seg inn i en sentral arbeidsgiverorganisasjon som Utdanningsforbundet har tariffavtale med. Aktuelle organisasjoner er Virke eller KS Bedrift.

Disse avtalene er laget med utgangspunkt i den tariffavtalen Utdanningsforbundet har inngått med KS, og som gjelder for det store flertallet av offentlige skoler i Norge.

Dersom du arbeider ved en privat skole som ikke er godkjent etter friskoleloven, vil Utdanningsforbundet likevel kunne kreve tariffavtale. Disse skolene kan ikke være med i Statens Pensjonskasse. Denne tariffavtalen vil derfor være litt annerledes utformet enn tariffavtalen for skolene som er godkjent etter friskoleloven.

Ta kontakt med lokallaget eller fylkeslaget for nærmere informasjon.

Kontakt ditt fylkeslag