Medlemskap og medlemsvekst - verving i lokallaget

Som lokallagstillitsvalgt, har du ansvar for å ivareta og representere alle medlemmene i lokallaget. Jo flere medlemmer du representerer, jo sterkere står Utdanningsforbundet lokalt. Denne sida er bygd opp som et årshjul og inneholder verktøy og tips til hvordan du kan jobbe for medlemsvekst i ditt lokallag.