Tid for de minste: Slik kan du påvirke

Å sikre flere barnehagelærere og økt styrerressurs i barnehagen er en av fire prioriterte områder i strategisk plan 2024-2025. Her finner du ressurser for politisk påvirkning og annet nyttig materiell.

Utdanningsforbundet jobber for at regjeringen/Stortinget skal innføre en modell som styrker barnehagelærernormen og sikrer alle barnehager minst én ekstra barnehagelærer. Men dette vil ta tid. Vi er nødt til å presse på for at politikere tar grep lokalt samtidig.  

Med medlemmer og lokallag over hele landet står vi i en unik posisjon til å fremme det samme budskapet i alle landets kommuner, og dermed kunne få store gjennomslag både lokalt og nasjonalt. Sammen kan vi bidra til å skape et press mot nasjonale politikere som utarbeider statsbudsjettet, samt påvirke de sentrale partiprogrammene som vedtas våren 2025 og Stortingsvalgkampen høsten 2025.

På denne siden finner dere blant annet steg-for-steg guide til politisk påvirkning, tekstforslag for kontakt med politikere, og informasjon om hvordan påvirke kommunebudsjettene. 

Lykke til!