Engasjere i lokale saker

Å få til engasjement i lokallaget handler om å finne de rette sakene og jobbe systematisk med dem sammen med medlemmene. Engasjementmodellen er et verktøy for å få til dette, og du kan se noen eksempler nederst på siden.

Engasjementmodellen gir støtte når du skal planlegge arbeidet med lokale saker. Når du har kommet rundt hele sirkelen, kan du starte på toppen igjen.

Modellen er bygd opp av fire steg: 1. Velg saken. 2. Kartlegg. 3. Bygg fellesskap. 4. Få fremgang i saken

Etter dere får fremgang i saken, kan det være lurt å begynne på nytt: Er det noe annet innen for samme sak dere kan få mer fremgang i? Er det en annen sak som nå er viktigere for medlemmene? 

Videre på denne siden blir det beskrevet hvordan du jobber med de enkelte sirklene i denne modellen. 

Saken skal være:

 • bredt følt.
 • dypt følt.
 • oppnåelig.

Noen ganger vet du hvilke saker detter er. Andre ganger er det lurt å høre med medlemmene. For arbeidsplassnivå har vi utviklet en 3:3 liste som kan hjelpe deg å prioritere hvilke saker som engasjerer dine medlemmer. Denne ide-grafen kan hjelpe dere med å prioritere mellom ulike saker eller ideer. 

Å jobbe på denne måten er en øvelsessak. Det kan være lurt å øve seg på mindre saker som er enkle å vinne. 

Bredt følt - viktig for mange

Skal du mobilisere mange, må saken være viktig for mange av medlemmene i den gruppen det gjelder:

 • Det kan være viktig for nesten alle i lokallaget.
 • Det kan være viktig for nesten alle i private barnehager i lokallaget.
 • osv.

Saken må være viktig for de fleste i den gruppen dere ønsker å engasjere. De det er viktig for vil hjelpe til med å engasjere resten.  

Dypt følt - saken skal være VIKTIG

Saken skal ha direkte betydning for medlemmene. Det er ikke media eller andre deler av Utdanningsforbundet som bestemmer hvilke saker som er viktig for dere, når dere skal jobbe med lokale saker.

Målet er at saken skal være så viktig at flere er villig til å gjøre aktive handlinger. 

Oppnåelig - det er realistisk å få fremgang

Flere saker må avgjøres lokalt. Det kan være enklere å mobilisere medlemmer om disse sakene, fordi de er nærmere deres hverdag og det er ofte enklere å se fremgang.  

Eksempler på saker:

Her er noen saker som kan være viktig for medlemmene i ditt lokallag. Dette er typiske saker som har ulik praksis i ulike deler av landet. 

 • Flere barnehagelærere
 • Læremidler og utstyr
 • Godtgjøring for mobiltelefon
 • SGS1010 og godtgjøring for turer
 • Påvirkning av lokal lønnspolitikk
 • Seniorpolitikk
 • Organisering av arbeidstid
 • Veiledning for nyutdannede
 • Bedre HMS-rutiner og beredskapsplaner
 • Styrket profesjonsfaglig medbestemmelse

Ide-graf for å prioritere ideer eller saker

Enten i gruppe, eller en og en, kan dere forsøke å plassere ulike ideer eller saker dere vil jobbe med inn i grafen. Jo nærmere lyspæra ideen havner, jo mer attraktiv og realiserbar er den ideen. Disse ideene bør dere ta med dere videre. 

bilde av en graf med attraktivitet på x-aksen og realiserbar på y-aksen

Last ned ide-graf

Det viktigste nå er å opprette kontakt med medlemmene om saken og få oversikt over medlemmene og hvordan de kan bidra. 

Møteplass

Møteplassen avhenger av sakens natur, lokale forhold og hvem som er målgruppen. Det som er viktig er dialog og styrket relasjon.

Tenkt gjennom:

 • Hvilke digitale flater har dere tilgjengelig? 
 • Hvilke nettverk kan dere spille på?
 • Hvilke lokaler for å møtes fysisk kan dere bruke?

Digitale møter er en nødløsning og eventuelt et suplement til fysiske møter.  

Informer

Medlemmene må få god informasjon om saken:

 • Hva er fakta?
 • Hva mener arbeidsgiver?
 • Hva slags politikk har Utdanningsforbundet på dette?

Kartlegg og planlegg tiltak

Når dere møter medlemmene må dere få en følelse på hvor viktig denne saken faktisk er for medlemmene. Hvem utmerkerker seg og engasjerer seg ekstra mye? Kan noen bidra aktivt med i arbeidet med saken? For eksempel kan noen:

 • Skrive leserinnlegg
 • Lage film
 • Være med i en film
 • Bemanne stand
 • Mobiliser lokale politikere
 • Verve og mobilisere de som ikke er medlemmer

Det er også viktig å tenke over hvem andre vi kan samarbeidet med. Ta kontakt med FAU, andre fagorganisasjoner eller andre det kan være relevant å samarbeidet med. 

Systematisk arbeid med tiltak

På kurs for nye lokallagsledere får dere utdelt en mal som heter "Medlemsnærhet -mal for tiltak.docx". 

Dette er den samme malen, hvor godtgjøring av bruk for mobiltelefon er brukt som et eksempel på en sak dere har funnet tiltak til.  

Den andre delen av malen er en oppskrit på hvordan dere kan teste om et tiltak fungerer. Det egner seg om dere ønsker å teste få tiltak, og ikke nødvendigvis om dere skal jobbe bredt blant medlemmene rundt en sak.  

Eksempel på tiltak og informasjonsarbeid fra Utdanningsforbundet Østre Toten

Nå skal medlemmene aktivt jobbe med saken og få eierskap til saken. På bakgrunn av tidligere kartlegging og de relasjonene som er skapt, kan lokallagsstyret nå sammen med medlemmene: 

 • Gi støtte i å skrive leserinnlegg
 • Bidra til å spre og støtte leserinnlegg
 • Legge tilrette for å lage video. Husk at filmen kan bli spilt inn fort og enkelt på et informasjonsmøte hvor dere møter engasjerte medlemmer. 
 • Skrive lokale nyhetsbrev hvor dere viser til møtene og sakene. Her kan dere fortelle om planen videre og hvordan dere kan få fremgang gjennom medlemmenes engasjement.
 • Dele fakta og tall som kan spres av medlemmer. 
 • Henge opp plakater, dele ut brosjyrer og ha stand.

Nå er tiden inne for å få med nye medlemmer med på kampen. For nå har dere synliggjort kampen og kan vise til den. 

Et avisinnlegg gir ikke fremgang i saken, men styrker bevissthet og engasjement hos medlemmer og kanskje hos beslutningstakere. 

Fremgang får dere ved å selv styrke relasjonen til beslutningstakere. I Utdanningsforbundet kan dere få kurs i politisk påvirkningsarbeid. De som har vært på dette vet at dere bør begynne tidlig og jobbe med relasjonene kontinuerlig. For saken sin del, er det nå dere kan:

 • Vise til medlemsengasjement.
 • Vise til hvor viktig det er for medlemmene, og kanskje bruke enkeltmedlemmer, intervjuer og leserinnlegg som eksempler.
 • Vis beslutningstakerne hvordan løsning dere ser for dere. Kan noe annet prioriteres ned? Hva vil arbeidsgiver og andre beslutningstakere tjene på dette?