Frikjøp av lokallagstillitsvalgte

Lokallagsfrikjøpet, også kalt frikjøpstrappa, baserer seg på antallet yrkesaktive medlemmer i lokallaget per 1. november, og tildelingen gjelder fra og med 1. august påfølgende år.