Dokumentasjon og lagring i lokallagene

Lokallagene har plikt til å ta vare på dokumentasjon som produseres i det enkelte lokallag/bydelslag.

Som representant for Utdanningsforbundet har du dokumentasjonsplikt.

Alt lokallaget selv produserer/sender ut eller avtaler som lokallaget er part i, skal bevares. Når nye tillitsvalgte skal ta over, vil et godt arkiv kunne bidra til god kontinuitet, noe alle parter er tjent med.