Oppfølging av arbeidsplasstillitsvalgte

Hvordan skal vi som organisasjon følge opp og gi støtte til de arbeidsplasstillitsvalgte? Her finner du veiledning og verktøy i arbeidet. Sida er under utvikling.

Oppfølging av nye arbeidsplasstillitsvalgte

Når det velges nye arbeidsplasstillitsvalgte, er det viktig at lokallaget er tidlig ute med å etablere kontakt og ønske velkommen. Her finner du god støtte og mulige tiltak for at nye arbeidsplasstillitsvalgte i ditt lokallag skal få en god start i vervet sitt. Ifølge vedtektene skal valgene avholdes innen 15. mai, og oppstart i vervet er 1. august. NB! Det er fullt mulig å registrere nye tillitsvalgte før 1. august. Registrer dem gjerne så fort de er valgt!