Lærer i grunnskolen

Sammen med oss er du del av et fellesskap for lærere som jobber for å skape bedre grunnskoler, til elevenes beste.

Det er Utdanningsforbundet som har størst innflytelse når det forhandles for lektorer, lærere og ledere i grunnskolen. Vi forhandler om din lønn, arbeidstid og pensjon.

Vi jobber sammen for å sikre lærere gode lønns- og arbeidsvilkår.

Utdanning skal lønne seg.

Hvorfor bør du være medlem?

 • Du får tillitsvalgte som fremmer dine interesser og jobber for å gi deg økt innflytelse over din egen arbeidshverdag.
 • Vi jobber for å sikre deg rett til relevant etter- og videreutdanning.
 • Utdanningsforbundet jobber for å bedre undervisningsvilkårene i skolen. Vi kjemper for å få innført nasjonale regler for hvor mange elever det maksimalt skal være per lærerårsverk.
 • Hos oss får du et faglig og sosialt fellesskap gjennom klubben på din arbeidsplass og lokallaget i din kommune.
 • Som medlem hos oss kan du være med å bestemme hva organisasjonen skal mene i viktige saker for skolen.
 • Du vil merke at vi kjemper for dine lønns- og arbeidsvilkår. Gjennom hovedsammenslutningen Unio jobber vi for å sikre høyere lønnsøkning til de med høyere utdanning.
 • Utdanningsforbundet ønsker et kollektivt løft for de i skolen med lengst utdannelse. Det oppnår vi best gjennom å stå sammen i sentrale forhandlinger. Samtidig bruker vi vår sterke posisjon til å forhandle lokalt på vegne av medlemmene.
 • Du kan delta på kurs og konferanser som er nyttige for deg som er lektor.

Lektorenes kunnskap og kompetanse har enormt stor betydning for kvaliteten i skolen og elevenes læring – hver eneste dag. Den kunnskapen er også viktig vårt mer langsiktige arbeid med å styrke den faglige kvaliteten i alle landets skoler.

 • Som skoleleder har du ulike roller – som leder, fagperson og arbeidstaker – og Utdanningsforbundet ivaretar deg i alle disse rollene.
 • Utdanningsforbundet jobber for å styrke den pedagogiske ledelsen. Da kan du bruke mer tid på ledelse av læring og mindre tid på administrasjon.
 • Skulle du som leder komme i en personalkonflikt, kan du få profesjonell bistand fra Utdanningsforbundet.
 • Du kan delta på kurs og konferanser rettet spesielt mot skoleledere.
 • Du kan få hjelp gjennom rådgivningstjenesten Lederhjelpen, og motta nyhetsbrevet Skoleledernytt.
 • Gjennom Lederforum får ledere med en tillitsvalgt dele erfaringer og diskutere videre fokus for ledere og Utdanningsforbundet.

Skal vi utvikle gode skoler, må vi ha gode skoleledere. Utdanningsforbundet mener at det er avgjørende at skoleledere og lærere står sammen i én og samme organisasjon.

Du har ikke nødvendigvis samme tillitsvalgt som dine medarbeidere, men du vil alltid ha en tillitsvalgt å forholde deg til.

 

André forteller hvorfor han som rektor er medlem

 • Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for lektorer, lærere og skoleledere i Norge.
 • Utdanningsforbundet ser på utdanningssystemet som en helhet – fra barnehage til universitet. Derfor er det viktig å samle alle pedagogene i utdanningssystemet under en og samme organisasjon.  

Vi er den lærerorganisasjonen som har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta avgjørelser som angår din profesjon og ditt arbeid.

Utdanningsforbundets sterke posisjon gir styrke i forhandlinger både sentralt og lokalt.