Pedagog i det faglige og administrative støttesystemet

Gjennom fagforeningen er det også viktig at lærere står sammen med andre pedagoger som jobber med barn, unge og voksne med spesielle behov eller som jobber i administrative stillinger.

Utdanningsforbundet er den organisasjonen som har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta avgjørelser som angår hele utdanningsfeltet.

Sammen kan vi oppnå bedre lønnsmessig uttelling basert på utdanning, kompetanse og ansvar. Samtidig jobber vi for videreutdanning og kompetanseheving for pedagoger. På den måten er vi en fagforening for deg som fagperson og arbeidstaker.

Utdanning skal lønne seg. 

Hvorfor bør du være medlem?

  • Du får mulighet for innflytelse på Utdanningsforbundets politikk.
  • Du som er pedagog i det faglig og administrativt støttesystemet får tilbud om kurs og fagblader som er spesielt rettet mot pedagoger.
  • Godt skolerte tillitsvalgte fremmer dine interesser og jobber for å gi deg økt innflytelse over din egen arbeidshverdag.
  • Vi er den organisasjonen som har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta avgjørelser som angår din profesjon og ditt arbeid.

Du er en viktig del av helheten i utdanningssystemet. Helhet krever tverrfaglig kompetanse og samarbeid mellom etatene.

Størrelse er avgjørende

  • Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for pedagoger i hele utdanningssektoren.
  • Utdanningsforbundet ser på utdanningssystemet som en helhet – fra barnehage til universitet. Derfor er det viktig å samle alle pedagogene i utdanningssystemet under en og samme organisasjon.  

Vi er den lærerorganisasjonen som har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta avgjørelser som angår din profesjon og ditt arbeid. 

Utdanningsforbundets sterke posisjon gir styrke i forhandlinger både sentralt og lokalt.