Fagblader

Som medlem i Utdanningsforbundet får du bladet Utdanning. I tillegg kan du velge mellom Første steg, Bedre Skole eller Yrke. Du kan også abonnere på tidsskriftet Spesialpedagogikk til medlemspris. Bladene utgis både i papirutgave og som e-blad. Utdanningsnytt.no er nettstedet til alle bladene. Det redaksjonelle innholdet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Les fagtidsskriftene våre i appen UDF Medlem

De siste elektroniske utgavene av både medlemsbladet Utdanning og tidsskriftene kan du lese i UDF Medlem-appen. 

I appen får du i tillegg tilgang til ditt medlemskort, reisekort og alle dine medlemsfordeler. Tjenestene åpnes direkte i mobilens nettleser. Du kan enkelt logge deg på i appen med medlemsnummer, BankID eller BankID mobil. 

UDF Medlem-appen er tilgjengelig i Google Play (Android = Samsung, Sony, Nokia og andre smarttelefoner) og App Store (iPhone). 

 

Utdanning

Utdanning inneholder faglig og politisk stoff med tilknytning til pedagogikk, barnehage og skole. Leserne er bl.a. lærerstudenter, førskolelærere, allmennlærere, faglærere, adjunkter, lektorer og lærere på universiteter og høgskoler.

Utdanning

Bedre Skole

Bedre Skole er et faglig-pedagogisk tidsskrift som dekker hele skoleløpet fra førsteklasse til lærerutdanning. Leserne er lærere, skoleledere, lærerutdannere og alle andre som arbeider med skole og utdanning.

Bedre Skole

Første steg

Første steg er et faglig, politisk tidsskrift med hovedvekt på barnehage og oppvekst. Leserne er i hovedsak barnehagelærere, barnehagelærerstudenter og styrere i barnehager.

Første steg

Yrke

Yrke er det eneste fagbladet i Norge med fokus på yrkesopplæring. Leserne er yrkesfaglærere, rådgivere, sosiallærere, opplæringskontorer, lærebedrifter og andre med interesse for yrkesopplæring.

Yrke

Spesialpedagogikk

Spesialpedagogikk er et fag- og forskningstidsskrift som tar for seg ulike spesialpedagogiske utfordringer. Leserne er bl.a. spesialpedagoger, lærere og studenter i barnehage- og skolefeltet, fagpersoner i PPT, BUP og Statped.

Spesialpedagogikk

Utdanningsnytt.no

Utdanningsnytt.no er for alle som er engasjert i utdanning, oppvekst, skolepolitikk og pedagogikk. Nyheter innen utdanningssektoren og artikler hentet fra medlemsbladet Utdanning og tidsskriftene Første steg, Bedre Skole og Yrke publiseres fortløpende. I tillegg består nettstedet av aktuelle debattsider og omtaler av undervisningsbøker.

Utdanningsnytt.no