Lærer i barnehagen

Sammen med oss er du en del av et fellesskap for lærere som har mål om en enda bedre barnehage, til barnas beste.

Det er Utdanningsforbundet som har størst innflytelse når det forhandles om lønn, arbeidstid og pensjon for lærere i barnehagen. 

Utdanning skal lønne seg.

Hvorfor bør du være medlem?

 • Vi jobber for å øke andelen barnehagelærere og sikre en god grunnbemanning i barnehagen. Vi vil det beste for barn, foreldre og ansatte.
 • Du kan være med å bestemme hva organisasjonen skal mene i viktige saker for barnehagen, både lokalt og nasjonalt.
 • Som medlem hos oss kan du få råd og hjelp når du trenger det av tillitsvalgte med god opplæring.
 • Utdanningsforbundet mener videreutdanning er viktig for lærere i barnehagen, og at det skal lønne seg å ta videreutdanning.
 • Utdanningsforbundet jobber for godt samarbeid og fellesskap mellom styrere og lærere i barnehagen.
 • Hos oss får du – i tillegg til medlemsbladet Utdanning – fagtidsskriftet Første steg.
 • Utdanningsforbundet jobber for at ansatte i private barnehager skal ha rett til like lønns- og arbeidsvilkår som i offentlige barnehager.
 • Vi arbeider aktivt for å opprette tariffavtaler ved alle private barnehager der vi har medlemmer. Tariffavtaler omhandler viktige elementer som lønn, arbeidstid, pensjon og ulike permisjonsrettigheter. Tariffavtale sikrer også medbestemmelse gjennom en tillitsvalgt på arbeidsplassen.
 • Som styrer har du ulike roller – som leder, fagperson og arbeidstaker – og Utdanningsforbundet ivaretar deg i alle disse rollene.
 • Utdanningsforbundet jobber for å styrke den pedagogiske ledelsen. Da kan du bruke mer tid på ledelse av læring og mindre tid på administrasjon.
 • Skulle du som leder komme i en personalkonflikt, kan du få profesjonell bistand fra Utdanningsforbundet.
 • Utdanningsforbundet er en aktiv pådriver for videreutdanning og kompetanseheving for styrere.
 • Du kan delta på kurs og konferanser rettet spesielt mot styrere.
 • Du kan få hjelp gjennom rådgivningstjenesten Lederhjelpen, og motta nyhetsbrevet Styrernytt.
 • Gjennom Lederforum får ledere med en tillitsvalgt dele erfaringer og diskutere videre fokus for ledere og Utdanningsforbundet.

Vi mener at det har en stor verdi at styrere og ledere er organisert sammen med lærere. Som pedagoger har vi felles mål.

Du har ikke nødvendigvis samme tillitsvalgt som dine medarbeidere, men du vil alltid ha en tillitsvalgt å forholde deg til.

Unni forteller hvorfor hun som styrer er medlem

Størrelse er avgjørende

 • Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for lærere og styrere i norske barnehager.
 • Utdanningsforbundet ser på utdanningssystemet som en helhet – fra barnehage til universitet. Derfor er det viktig å samle alle pedagogene i utdanningssystemet under en og samme organisasjon.  

Derfor har vi størst påvirkningskraft når politikerne skal ta avgjørelser som angår din profesjon og ditt arbeid.

Utdanningsforbundets sterke posisjon gir styrke i forhandlinger både sentralt og lokalt.