Leder, rektor eller styrer

Med oss er du en del av et profesjonsfellesskap som har mål om en enda bedre utdanning til barnas, elevenes og studentenes beste.

Det er Utdanningsforbundet som har størst innflytelse når det forhandles om lønn og arbeidsforhold i barnehagen og skolen. Som medlem kan du være med å styrke og påvirke den innflytelsen. 

Som leder har du en god utdanning, og sammen jobber vi for at utdanning skal lønne seg. 

Hvorfor bør du være medlem?

  • Som skoleleder, rektor eller styrer har du ulike roller som leder, fagperson og arbeidstaker. Utdanningsforbundet ivaretar deg i alle disse rollene.
  • Du blir med i den organisasjonen som har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta beslutninger som angår utdanningsfeltet.
  • Utdanningsforbundet jobber for å styrke den pedagogiske ledelsen. Da kan du bruke mer tid på ledelse av læring, og mindre tid på administrasjon.
  • Skulle du som leder komme i en personalkonflikt, kan du få profesjonell bistand fra Utdanningsforbundet.
  • Utdanningsforbundet er en aktiv pådriver for videreutdanning og kompetanseheving for ledere.
  • Du kan delta på kurs og konferanser rettet spesielt mot ledere.
  • Du kan få hjelp gjennom rådgivningstjenesten Lederhjelpen, og motta nyhetsbrevet Skoleledernytt eller Styrernytt.
  • Gjennom Lederforum får ledere med en tillitsvalgt dele erfaringer og diskutere videre fokus for ledere og Utdanningsforbundet.

Skal vi utvikle gode universitet, skoler og barnehager, må vi ha gode ledere. Utdanningsforbundet mener at det er avgjørende at ledere og lærere står sammen i én og samme organisasjon.

Du har ikke nødvendigvis samme tillitsvalgt som dine medarbeidere, men du vil alltid ha en tillitsvalgt å forholde deg til.

Størrelse er avgjørende

  • Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for ledere i det norske utdanningssystemet.
  • Utdanningsforbundet ser på utdanningssystemet som en helhet – fra barnehage til høyere utdanning. I den sammenheng har lederne en stor verdi. Som pedagoger har vi felles mål. 

Vi er den lærerorganisasjonen som har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta avgjørelser som angår din profesjon og ditt arbeid.

Utdanningsforbundets sterke posisjon gir styrke i forhandlinger både sentralt og lokalt.