Jobber på universitet og høgskole

Utdanningsforbundet har mange medlemmer i høyere utdanning, de fleste jobber med lærerutdanningene.

Lærerutdanningene er en viktig del av en samlet lærerprofesjon og skal bidra til at barn, unge og voksne får et forskningsbasert, kvalitativt godt og etisk forsvarlig utdanningstilbud. 

Gjennom vårt profesjonsfellesskap er du med på å utvikle hele utdanningssystemet – fra barnehage til høyere  utdanning - og bidrar til at utdanning har en sentral rolle i samfunnet. 

Utdanningsforbundet har høye ambisjoner og mener lærerutdanningene må være i kontinuerlig utvikling. Det må stilles høye krav til undervisning, forskning- og utviklingsarbeid.

Ansatte må ha gode ordninger for kvalifisering og opprykk.

Hvorfor bør du bli med i profesjonsfellesskapet i Utdanningsforbundet?

  • Lønnsnivået for lærerutdannere må minst være på nivå med sammenlignbare stillinger i offentlig og privat sektor.
  • Det må fastsettes nasjonale rammer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.
  • Alle ansatte må ha en forutsigbar karriereutvikling og mulighet til å kvalifisere seg til høyere stilling.
  • Lærerutdanningene må være profesjonsrettet og praksisorientert og basert på det fremste innen forsknings- og utviklingsarbeid.
  • Lærerutdannere i universiteter og høyskoler må kunne hospitere i skoler og barnehager.
  • I enhver stilling skal det inngå både forskning, undervisning og formidling.
  • Andelen midlertidige ansatte må ned.

Hvorfor være medlem - Lærerutdanningen

Størrelse er avgjørende

  • Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for pedagoger i hele utdanningssektoren.
  • Utdanningsforbundet ser på utdanningssystemet som en helhet – fra barnehage til universitet. Derfor er det viktig å samle alle pedagogene i utdanningssystemet under en og samme organisasjon.  

Vi er den lærerorganisasjonen som har størst påvirkningskraft når politikerne skal ta avgjørelser som angår din profesjon og ditt arbeid. 

Utdanningsforbundets sterke posisjon gir styrke i forhandlinger både sentralt og lokalt.