Kontingent

Utdanningsforbundet har forskjellige kontingentsatser, alt etter hvilken situasjon man er i med tanke på yrkeslivet.

Medlemmene i Utdanningsforbundet betaler kontingent slik:

Fra 1. januar 2022 gjelder følgende satser:

Satsene for prosenttrekk og minstekontingent er vedtatt av landsmøtet og gjelder ut landsmøteperioden. Makskontingenten endres årlig. 

 
Medlemskapstype Kontingent per måned
Medlemmer med fagforeningsrettigheter* 1,25 % av brutto lønn
Medlemmer ansatt ved norske skoler i utlandet kr 97,-
Medlemmer i lønnet arbeid uten fagforeningsrettigheter kr 97,-
Medlemmer med 100 % avklaringspenger fra NAV kr 97,-
Medlemmer i ulønnet permisjon, uten annet lønnet arbeid kr 97,-
Medlemmer i svangerskapsperm. lønnet direkte av NAV kr 97,-
Medlemmer uten arbeid kr 97,-
Pensjonistmedlemskap (100% uføretrygdet, AFP- eller alderspensjonist) kr 50,-
Første barnehage-/ skoleår etter endt grunnutdanning**  Gratis
Studentmedlemmer uten bistilling Gratis

* For medlemmer med fagforeningsrettigheter er maksimalt kontingentbeløp kr 744,- per måned. Minstekontingentbeløp er kr 97,- per måned.

**...eller etter endt grunnutdanning, eventuelt etter direkte påfølgende videreutdanning. 

Grunnforsikringen kommer i tillegg til kontingenten 

I tillegg til kontingenten betaler alle medlemmer som ikke har reservert seg, premie for grunnforsikringen. Denne premien er på kr 74,- per måned.  Studentmedlemmer får ikke forsikringen automatisk, men kan bestille denne på lik linje med andre produkter. Prisen er kr 888 per år.

Medlemmer med fagforeningsrettigheter

Medlemmer med  fagforeningsrettigheter betaler vanligvis kontingenten ved at arbeidsgiver trekker kontingenten før lønnsutbetaling hver måned.
Der arbeidsgiver ikke ønsker å trekke kontingent, noe for eksempel en del private barnehager ikke vil, blir medlemmene fakturert direkte fra Utdanningsforbundet for to måneder av gangen. Kontingentsatsen blir da beregnet ut fra den lønnen som er oppgitt i medlemsregisteret.

Medlemmer uten fagforeningsrettigheter

Medlemmer som i henhold til tabellen ovenfor betaler minstekontingenten (kr 97,- per måned) mottar kontingentfaktura to ganger i året. Grunnforsikringspremie faktureres sammen med kontingenten.
 

Pensjonistmedlemmer

Medlemmer med 100 prosent AFP-/alderspensjon eller 100 prosent uføretrygd blir fakturert en gang i året. Forsikringspremien for disse medlemmene blir sendt på egen faktura.

Studentmedlemmer

Studentmedlemmer uten jobb ved siden av studiene har gratis medlemskap. Har man imidlertid en bistilling innenfor barnehage- og utdanningssystemet og betaler ordinær kontingent av arbeidsinntekten, har man fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem

Fagforeningsfradrag

Når du betaler fagforeningskontingent er noe av dette fradragsberettiget og reduserer grunnlaget for forskuddstrekk, les mer på skatteetaten.no.