Kontingent

Utdanningsforbundet har forskjellige kontingentsatser, alt etter hvilken situasjon man er i med tanke på yrkeslivet.

Medlemmene i Utdanningsforbundet betaler kontingent slik:

Fra 1. januar 2024 gjelder følgende satser:

Satsene for prosenttrekk og minstekontingent er vedtatt av landsmøtet og gjelder ut landsmøteperioden. Makskontingenten endres årlig. 

Her kan du lese om landsmøtets kontingentsak.

 
Medlemskapstype Kontingent per måned
Medlemmer med fagforeningsrettigheter* 1,25 % av brutto lønn
Medlemmer ansatt ved norske skoler i utlandet kr 80,-
Medlemmer i lønnet arbeid uten fagforeningsrettigheter kr 80,-
Medlemmer med 100 % avklaringspenger fra NAV kr 80,-
Medlemmer i ulønnet permisjon, uten annet lønnet arbeid kr 80,-
Medlemmer i svangerskapspermisjon som får permisjonspenger utbetalt direkte fra NAV** kr 80,-
Medlemmer uten arbeid kr 80,-
Pensjonistmedlemskap (AFP- eller alderspensjonist) kr 80,-
Medlemmer som tar videreutdanning på heltid uten inntekt fra lønnet arbeid Gratis
Første barnehage-/ skoleår etter endt grunnutdanning***  Gratis
Studentmedlemmer uten bistilling**** Gratis

* For medlemmer med fagforeningsrettigheter er maksimalt kontingentbeløp kr 815,- per måned. Minstekontingentbeløp er kr 80,- per måned.

** Medlemmer som får permisjonspenger utbetalt fra arbeidsgiver, betaler kontingent etter ordinær sats (1,25 %).

***...eller etter endt grunnutdanning, eventuelt etter direkte påfølgende videreutdanning. 

**** NB: Det er ikke anledning til å bli studentmedlem dersom man oppfyller kriteriene for ordinært medlemskap.

Grunnforsikringen kommer i tillegg til kontingenten 

I tillegg til kontingenten betaler alle medlemmer som ikke har reservert seg, for grunnforsikringen. Prisen på grunnforsikringen er kr 74,- per måned.  Studentmedlemmer får ikke forsikringen automatisk, men kan bestille denne på lik linje med andre produkter. Prisen er kr 888 per år. Fra og med 2024 vil grunnforsikringen bli fakturert medlemmene direkte, og skal ikke trekkes av lønna sammen med kontingenten.

Medlemmer med fagforeningsrettigheter

Medlemmer med  fagforeningsrettigheter betaler vanligvis kontingenten ved at arbeidsgiver trekker kontingenten før lønnsutbetaling hver måned.
Der arbeidsgiver ikke ønsker å trekke kontingent, noe for eksempel en del private barnehager ikke vil, blir medlemmene fakturert direkte fra Utdanningsforbundet for to måneder av gangen. Kontingentsatsen blir da beregnet ut fra den lønnen som er oppgitt i medlemsregisteret.

Medlemmer uten fagforeningsrettigheter

Medlemmer som i henhold til tabellen ovenfor betaler minstekontingenten (kr 80,- per måned) mottar kontingentfaktura to ganger i året.
 

Pensjonistmedlemmer

Medlemmer med 100 prosent AFP-/alderspensjon blir fakturert en gang i året. Forsikringspremien for disse medlemmene blir sendt på egen faktura.

Studentmedlemmer

Studentmedlemmer uten jobb ved siden av studiene har gratis medlemskap. Har man en bistilling innenfor barnehage- og utdanningssystemet og betaler ordinær kontingent av arbeidsinntekten, har man fulle rettigheter og plikter som arbeidstakermedlem. Slik registrering er imidlertid valgfri.

Medlem under videreutdanning

Medlemmer som tar videreutdanning og ikke jobber ved siden av har gratis medlemskap. Medlemmer som jobber mens de studerer, betaler 1,25% av bruttolønn i kontingent. 

Fagforeningsfradrag

Når du betaler fagforeningskontingent er noe av dette fradragsberettiget og reduserer grunnlaget for forskuddstrekk, les mer på skatteetaten.no.