Stipend

Som medlem kan du søke stipend fra Skolefrontens fond, Oslo Lærerinnelags fond og Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend.

Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend

Medlemmer som tar minst 30 studiepoeng kan søke om videreutdanningsstipend.

Søknadsfrist 1. mai.

Les mer om Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend

 

Oslo Lærerinnelags fond

Kvinner i grunnskolen fra hele Norge kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen.

Søknadsfrist 1. mai.

Les mer om Oslo Lærerinnelags fond

 

Skolefrontens fond

Stipendet skal nyttes til pedagogiske tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet.

Søknadsfrist 1. mars.

Les mer om Skolefrontens fond og søk stipend