Stipend

Som medlem kan du søke flere stipender, blant annet fra Skolefrontens fond, Oslo Lærerinnelags fond og Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend. Vi har også flere lokale stipender du kan søke på.

Skolefrontens fond

Stipendet skal nyttes til pedagogiske tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet.

Søknadsfrist 1. mars.

Les mer om Skolefrontens fond og søk stipend

Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend

Medlemmer som tar minst 30 studiepoeng kan søke om videreutdanningsstipend.

Søknadsfrist 1. mai.

Les mer om Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend

Oslo Lærerinnelags fond

Kvinner i grunnskolen fra hele Norge kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen.

Søknadsfrist 1. mai.

Les mer om Oslo Lærerinnelags fond

Lokale stipender som kun medlemmene i de respektive lokallagene kan søke på. Ta kontakt med kontaktpersonene/lokallaget dersom du lurer på noe. 

Utdanningsforbundet Vennesla

Studiestøtte opptil 4 000 kroner. 

Søknadsfrist: 1. juni og 1. desember. Må søke senest 6 måneder etter at studiet er avsluttet.

Les mer og søk!

Vangerud Hals Legat

Legat for etter- og videreutdanning av lærere og barnehagelærere.

Søknadsfrist: September

Les mer og søk!

Medlemstipend Oslo

Du kan søke om 5 000 kroner i stipend til dekning av reise- og oppholdsutgifter ved kurs/konferanser/studiereiser og prosjekter.

Søknadsfrist: 1. juni

Les mer og søk!

Fru Oberstinne Due, født Peyrons legat, for lærerinner ved Oslo folkeskole

Stipendene skal benyttes til rekreasjon og er ifølge statuttene forbeholdt kvinnelige lærere i grunnskolen.

Søknadsfrist: 15. mai. 

Les mer og søk!

Utdanningsforbundet Sandnes

Stipendet tildeles yrkesaktive medlemmer av Utdanningsforbundet Sandnes som skal delta på kurs/reiser.

Søknadsfrist: Fortløpende.

Les mer og søk!

Utdanningsforbundet Haugesund

Stipendet tildeles yrkesaktive medlemmer av Utdanningsforbundet Haugesund som skal delta på kurs/reiser som kan bidra til utvikling innen egne fag/arbeidsområder eller innen Utdanningsforbundets satsingsområder.

Søknadsfrist: Fortløpende.

Les mer og søk!

Utdanningsforbundet Stavanger

Stipendet tildeles yrkesaktive medlemmer av Utdanningsforbundet Stavanger som skal delta på kurs/reiser som kan bidra til utvikling innen egne fag/arbeidsområder eller innen Utdanningsforbundets satsingsområder.

Søknadsfrist: 1. mai og 1. desember.

Les mer og søk!

Utdanningsforbundet Bergen

Utdanningsforbundet Bergen har et stipend som yrkesaktive medlemmer i lokallaget kan søke på.

Søknadsfrist: 31. desember og 30. juni hvert år.

Les mer og søk!