Stipend

Som medlem kan du søke stipend for videreutdanning fra Skolefrontens fond, Oslo Lærerinnelags fond og Utdanningsforbundets videreutdanningsfond.

Skolefrontens fond

Stipendet skal nyttes til pedagogiske tiltak som fremmer demokratiske holdninger og verdier som toleranse, menneskeverd, selvstendighet og solidaritet.

NB! Søknadsfrist 1. mars 2021.

Les mer om Skolefrontens fond

Oslo Lærerinnelags fond

Kvinner i grunnskolen fra hele Norge kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen.

Søknadsfrist 1. mai 2021.

Les mer om Oslo Lærerinnelags fond

Utdanningsforbundets videreutdanningsfond

Midlene i videreutdanningsfondet skal nyttes til stipend til videreutdanning for medlemmer. Du kan få inntil kr 20.000,- til støtte for din videreutdanning.

Søknadsfrist 1. mai 2021.

Les mer om Utdanningsforbundets videreutdanningsfond