Verv en kollega, bidra til fellesskapet!

Vi trenger flere med på laget for å styrke dine lønns- og arbeidsvilkår. Du bidrar til å styrke organisasjonen, og de du verver får en valgfri velkomstgave. Sammen bidrar dere begge til et sterkere fellesskap.

Bli med å styrke laget og fellesskapet

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening, og den klart største for de som jobber med utdanning. Vi ønsker likevel å bli større, nettopp fordi det gir oss enda større tyngde når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres.

Du verver enkelt via Min side og funksjonen Verv en kollega. Her kan du sende enten SMS eller mail til den du ønsker å verve. Ved å bruke denne funksjonen sikrer du riktig registrering av deg som verver.

 

Spørsmål og svar om verving:

  1. Tenk på hvorfor du er medlem, og bruk argumentene i samtalen.
  2. Spør hva som er viktig for den du vil verve. Ofte viser det seg å være det samme som vi jobber for i Utdanningsforbundet.
  3. Flere medlemmer gjør oss enda sterkere i tarifforhandlingene og når vi er i konflikt.

Plakater du kan henge opp

verveplakat Last ned eller bestill
Verv en kollega-plakat som ble brukt i vervekampanje april og mai 2022 Last ned eller bestill

Det er to måter du kan bli registrert på som verver:

  1. Du kan sende SMS eller mail via funksjonen Verv en kollega på Min side. SMS eller mail sendt herfra sikrer automatisk registrering av deg som verver hvis den du verver bruker tilsendt lenke.
  2. De som melder seg inn i Utdanningsforbundet ved å bruke innmeldingsskjema vil få mulighet til å fylle inn navnet og telefonnummeret til den som har vervet dem.

    NB! Vervingen blir ikke registrert dersom det legges inn feil telefonnummer. Det tryggeste er derfor å bruke Verv en kollega-funksjonen.

Du kan verve kollegaer, venner eller bekjente som har godkjent, pedagogisk utdanning.

Utdanningsforbundet har tidligere vedtatt det vi kaller "God vervepraksis":

God vervepraksis

De forskjellige forbundene er stort sett tjent med å samarbeide og stå samlet overfor arbeidsgiver i forhandlinger og drøftinger. Det fordrer vilje til samarbeid, vilje til å finne gode kompromisser og det fordrer at man ikke «tråkker i hverandres bed».

Det har i mange år vært enighet om at Utdanningsforbundet ikke forsøker å verve medlemmer organisert i andre fagforeninger. Vår vervevirksomhet legger denne forståelsen til grunn i det arbeidet vi skal gjøre.

Utdanningsforbundet vil ikke ta del i «medlemsfisking» fra andre organisasjoner. I stedet vi vil være offensive i vår vervevirksomhet, og ønsker å verve personer som ikke er organisert eller andre som oppsøker informasjon fra eller om Utdanningsforbundet.

Husk å være inkluderende 

God vervepraksis betyr at vi skal ønske potensielle nye medlemmer velkommen til oss. Har du kolleger som er nysgjerrige, oppsøker deg om medlemskap eller som vurderer å skifte forbund, skal vi være informerende og inkluderende. 

Prøv å være behjelpelig med innmelding, og send vedkommende en SMS eller epost fra Verv en kollega på Min side.