Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend

Medlemmer som tar minst 30 studiepoeng kan søke om videreutdanningsstipend. Ved tildeling av stipend, vil du kunne motta mellom 5 000 kr og 30 000 kr.

Stipend for 2023

Neste utlysning er ca. 1. februar 2023 med søknadsfrist 1. mai.

 

Stipend kan tildeles alle medlemmer på følgende grunnlag:

 1. Søker må ha vært medlem i Utdanningsforbundet i minst 3 år.
 2. Videreutdanningen må tilsvare minst 30 studiepoeng.
 3. Videreutdanning må være påbegynt ved søknadsfristens utløp.
 4. For videreutdanning som er avsluttet mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp, kan det ikke søkes stipend.
 5. Tildelt stipend utbetales etter avsluttet og dokumentert gjennomført videreutdanning.
 6. Søkere som tidligere har mottatt stipend fra Utdanningsforbundet prioriteres ikke før etter 5 år.
 7. Søkerne som mottar annen støtte til videreutdanningen, kan ikke motta stipend.
 8. Søknaden må inneholde en tydelig beskrivelse av studiet og hvordan det samsvarer med satsningsområdene for stipendet.

Satsningsområdet formidles i utlysningen av stipendet, i februar hvert år.

 • Søknad om stipend sendes inn elektronisk. Det er ikke mulig å sende inn søknad på papir eller e-post.
 • Husk at alle feltene i søknaden må være fylt ut for at søknaden skal bli godkjent og registrert.

Følgende var prioriterte områder i 2022

 • Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring
 • Ikt i læring / profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere

Tidligere års prioriterte områder:

År

Prioritert område

2021

Praktisk-estetiske fag (kroppsøving, kunst og håndverk / kunst, kultur og kreativitet, mat og helse, musikk)

Fremmedspråk (f.eks. engelsk, fransk, spansk, tysk) og andrespråkspedagogikk

2020

Fremmedspråk (engelsk, tysk, fransk)

Spesialpedagogikk

2019

Barnehagefaglig videreutdanning på masternivå

Spesialpedagogikk

2018

Praktisk estetiske fag og yrkesfag

Minoritetsspråk, flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk

2017

Minoritetsspråk, flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk

Relevante leder- og veilederutdanninger

2016

Barnehagelærere og yrkesfaglærere som tar fellesfag (engelsk m.v.)

Støtte til områder innenfor FAS/PPT

2015

Fremmedspråk utenom engelsk

Musikk, mat og helse og kunst og håndverk, samt yrkesfag

2014

Lederutdanning for barnehager og skoler

Praktiske og praktisk estetiske fag

2013

Lederutdanning for barnehager og skoler

Praktiske og praktisk estetiske fag

2012

Lederutdanning for barnehager og skoler

Praktiske og praktisk estetiske fag

2011

Lederutdanning for barnehager og skoler

Utdanningsledelse, med utgangspunkt i fellesprosjekt fra Utdanningsforbundet og KS

2010

Ledelse i barnehager og skoler

Realfag

Får du problemer med søknaden eller har spørsmål, ta kontakt med Utdanningsforbundet ved Inger Marie Kleppan Georgstad på e-post:

E-post: Inger Marie Kleppan Georgstad