Utdanningsforbundets videreutdanningsstipend

Medlemmer som tar minst 30 studiepoeng kan søke om videreutdanningsstipend. Ved tildeling av stipend, vil du kunne motta mellom kr 5000 og kr 30 000.

Søknadsfrist 1. mai 2024.

Prioriterte områder i 2024

 • Studier innenfor første- og andrespråkstilegnelse av de samiske språkene og kvensk.
 • Praktiske og estetiske fag/fagområder.

Eksempler på videreutdanninger som omfattes av årets satsningsområde:

 • Videreutdanninger innenfor barnehagens fagområder «kunst, kultur og kreativitet» og «kropp, bevegelse, mat og helse».
 • Videreutdanninger i mat og helse, kunst og håndverk, musikk og kroppsøving.
 • Videreutdanninger innenfor følgende utdanningsprogrammer i videregående opplæring:
  • «kunst, design og arkitektur»
  • «musikk, dans og drama»
  • «medier og kommunikasjon»
  • yrkesfaglige utdanningsprogram

År

Prioritert område

2023

Praktisk-estetiske fag/områder

2022

Spesialpedagogikk og tilpasset opplæring

Ikt i læring / profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere

2021

Praktisk-estetiske fag (kroppsøving, kunst og håndverk / kunst, kultur og kreativitet, mat og helse, musikk)

Fremmedspråk (f.eks. engelsk, fransk, spansk, tysk) og andrespråkspedagogikk

2020

Fremmedspråk (engelsk, tysk, fransk)

Spesialpedagogikk

2019

Barnehagefaglig videreutdanning på masternivå

Spesialpedagogikk

2018

Praktisk estetiske fag og yrkesfag

Minoritetsspråk, flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk

2017

Minoritetsspråk, flerkulturell pedagogikk, migrasjonspedagogikk

Relevante leder- og veilederutdanninger

2016

Barnehagelærere og yrkesfaglærere som tar fellesfag (engelsk m.v.)

Støtte til områder innenfor FAS/PPT

2015

Fremmedspråk utenom engelsk

Musikk, mat og helse og kunst og håndverk, samt yrkesfag

2014

Lederutdanning for barnehager og skoler

Praktiske og praktisk estetiske fag

2013

Lederutdanning for barnehager og skoler

Praktiske og praktisk estetiske fag

2012

Lederutdanning for barnehager og skoler

Praktiske og praktisk estetiske fag

2011

Lederutdanning for barnehager og skoler

Utdanningsledelse, med utgangspunkt i fellesprosjekt fra Utdanningsforbundet og KS

2010

Ledelse i barnehager og skoler

Realfag

Stipend kan tildeles alle medlemmer på følgende grunnlag:

 1. Søker må ha vært medlem i Utdanningsforbundet i minst 3 år.
 2. Videreutdanningen må tilsvare minst 30 studiepoeng.
 3. Videreutdanning må være påbegynt ved søknadsfristens utløp.
 4. For videreutdanning som er avsluttet mer enn 6 måneder før søknadsfristens utløp, kan det ikke søkes stipend.
 5. Tildelt stipend utbetales etter avsluttet og dokumentert gjennomført videreutdanning.
 6. Søkere som tidligere har mottatt stipend fra Utdanningsforbundet prioriteres ikke før etter 5 år.
 7. Søkerne som mottar annen støtte til videreutdanningen, kan ikke motta stipend.
 8. Søknaden må inneholde en tydelig beskrivelse av studiet og hvordan det samsvarer med satsningsområdene for stipendet.

Satsningsområdet formidles i utlysningen av stipendet, i februar hvert år.

 • Søknad om stipend sendes inn elektronisk. Det er ikke mulig å sende inn søknad på papir eller e-post.
 • Husk at alle feltene i søknaden må være fylt ut for at søknaden skal bli godkjent og registrert.

Søknadsfrist er 1.mai og søker kan forvente svar iløpet av juli.

Søker skal oppgi alle kostnader knyttet til videreutdanningen.

For videreutdanning som er avsluttet mer enn seks måneder før søknadsfristens utløp, kan ikke søke om stipend. 

Søkere som mottar annen støtte til videreutdanningen, kan ikke motta støtte på dette stipendet.

Stipendet blir først utbetalt etter fullført utdanning, dokumentasjonen sendes inn til Utdanningsforbundet og så blir stipendet utbetalt i etterkant av dette.  

Får du problemer med søknaden eller har spørsmål vedrørende stipend, ta kontakt med Utdanningsforbundet på e-post: [email protected]