Lønn

Lønn blir fastsatt ved ansettelse. Partene i arbeidslivet blir enige om lønnssystemer og tillegg i tariffoppgjøret.

Lønn blir fastsatt ved ansettelse. Partene i arbeidslivet blir enige om lønnssystemer og tillegg i tariffoppgjøret.

De fleste tariffavtaler har bestemmelser om minstelønn for ulike stillinger. Ofte gis det opprykk for ansiennitet og tillegg for kompetanse.

For undervisningsstillinger i skoleverket er det et kompetanselønnsystem. Dette innebærer at minstelønnssatsene bygger på ansiennitet og kompetanse.

Det kan også gis tillegg i lokale forhandlinger?

For noen stillinger fastsettes lønnen fullt ut gjennom forhandlinger for den enkelte arbeidstaker. Dette gjelder blant annet ledere i skoler og barnehager.

Les mer om lønnsvilkår i de ulike tariffavtalene