Alle episodene Lærerrommet

Lærerrommet er podkasten som tar opp aktuelle og viktige tema innen utdanningsfeltet. Her finner du alle episodene.

Du kan abonnere og lytte til Lærerrommet via Apples podcasts, Acast og SoundCloud

Du kan også høre på Lærerrommet via Spotify.

Del gjerne Lærerrommet videre med noen du tror vil like podkasten. 

Podkasten lages av Utdanningsforbundet, og produseres av Podprat. 

Vi tar opp ulike temaer i hver episode, og henter inn gjester: forskere, lærere, ledere, politikere - eller andre som kan belyse temaet vi skal snakke om.

Tips oss gjerne om temaer. Det kan du for eksempel gjøre ved å sende mail til Fellespostkasse kommunikasjon

Her finner du også alle episodene så langt:

Episode 111: Hva skjuler seg bak de økte mobbetallene?

Elevundersøkelsen har påvist en markant økning i andelen grunnskoleelever som opplever mobbing de to siste årene. Kan disse tallene stemme – og hvorfor hjelper ikke de mange gode tiltakene som settes inn i barnehagene og skolene? 

Episode 110: Hvordan takle kontroversielle tema i klassen

Mange lærere syns det er vanskelig å håndtere kontroversielle tema i klasserommet. De vil helst ikke utsette elevene sine for debatter som kan såre og skape splittelse. 

 

Episode 109: Møt Utdanningsforbundets nye leder

Geir Røsvoll er ny leder i Utdanningsforbundet. Hvem er han egentlig og hva vil han? I denne podkasten snakker han blant annet om barnehagen, vold mot lærere og hvorfor læreryrket må bli mer attraktivt.

 

Episode 108: Hva er krenking av barn og elever?

Hva vil det si å opptre krenkende overfor barn og elever? Og hvor går grensen mellom krenking og irettesettelse eller atferdsregulering i barnehagen og skolen?

Episode 107: Skolestress og helseplager

Hvilke grep kan skolen, lærerne og skolemyndighetene ta for å gjøre ungdommene mindre skolestressa?

Episode 106: Hva er en god IOP?

Omtrent 50.000 elever ved norske grunnskoler har rett til spesialundervisning. For å få dette må eleven ha en individuell opplæringsplan (IOP). Hvordan må denne planen være for at opplæringen skal fungere?

Hør podkastepisoden her

Hvordan er det på skoler der det ikke blir gitt lekser? I episoden møter du blant annet rektor Elisabeth Groven ved Dagali og Skurdalen oppvekstsenter i Hol, en grunnskole som ble leksefri for noen år siden. Det var de foresatte som tok initiativet. Rektor og lærerne hadde noen bekymringer på forhånd.

Hør podkastepisoden her

Kan en kafé få ungdom tilbake til skolen etter frafall? Kan skolefrafall løses på nye måter, og hva kan gjøres da? 

Frafallsstatistikken i skolen har, til tross for mye oppmerksomhet, ligget nokså stabil i mange år. Flere fagfolk mener at samfunnsproblemet kan angripes på nye måter, og det finnes ulike tiltak.

Et av disse heter Café Hanco, en fleksibel opplæringsarena i Fredrikstad. Lederen Gunhild Rosnes er en av gjestene i denne episoden sammen med tidligere elev Andreas Tusvik (23). Den tredje gjesten er forsker Jon Rogstad ved OsloMet som har forsket på Café Hanco, andre frafallsprosjekt og frafallstematikk.

Hør podkastepisoden her

Digitale dingser og sosiale medier får nå ofte skylda for en konsentrasjon mange mener er kraftig svekket. Dessuten vokser også bekymringen for læringen til elever og studenter på grunn av dette. Hva kan gjøres?

Gjestene i Lærerrommets episode 103 er Ståle Wig, postdoktor ved sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og Espen Ytreberg, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. De begge deltar i en pågående debatt om konsentrasjon eller utfordringer med dybdelesing.

Hør podkastepisoden her

Skal lærere frykte teknologi basert på kunstig intelligens som Chat GPT og liknende verktøy? Eller kan det også gi muligheter i undervisningen og for elevene?

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er lærer Gunnulv Hellesylt ved Lillestrøm videregående skole og Siv Sørås Valand, lektor ved Sandvika videregående skole. De har deltatt med hver sine synspunkter i debatten rundt ChatGPT, en debatt som dreier seg om alt fra elevenes juks til hvilke retningslinjer som bør komme.

Hør podkastepisoden her

Det har blitt mindre lek på barnas premisser i skolen, og hva kan gjøres med det?

I episoden møter du Per Brodal som er professor emeritus i nevrobiologi ved Universitetet i Oslo. De to andre gjestene er Anne Kari Karlsen, lærer i osloskolen og trebarnsmor og barnehagelærer Ivar Sagheim. Han er en av fem overgangslærere i Lillehammer kommune, og jobber i barnehage halve året og i skolen resten av året fra 1. august. Noe av kjernen er å få mer lek i førsteklasse, og en bedre overgang for de yngste elevene.

Hør podkastepisoden her

PP-tjenesten har for lite ressurser og for lite bemanning. Får barn og elever som strever med læring hjelpen de trenger rundt i kommunene når den lovpålagte tjenesten er så presset?

Episoden har tre gjester: Spesialpedagogisk rådgiver/fagleder Rita Lie i Dysleksi Norge, PPT-rådgiver Karoline Viken i Asker kommune og Utdanningsforbundets Ida Næss Hjetland, som også er PP-rådgiver.

Hør podkastepisoden her

Er læreres streikerett reell, og skjer noe med frontfagmodellen? Frontfaget, og diskusjonene rundt denne modellen for lønnsdannelse, er et av temaene gjestene snakker sammen om i episoden.

Episodens gjester er Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, og Torbjørn Røe Isaksen som er samfunnsredaktør i E24.

Hør podkastepisoden her

Stadig flere elever får ikke til å komme seg på skolen og skolevegring betegnes som et økende problem. Hvorfor er det slik?

I episoden møter du Ole Jacob Madsen, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. I sin nyeste bok, «Skolevegringsmysteriet», skriver Madsen at «alle kan bli skolevegrere».

Episodens andre gjest er Helene Ruud Lunner som har 25 års erfaring som lærer, skoleleder og pedagogisk psykologisk rådgiver. 

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan barnehager jobbe med nulltoleransen for krenkelser, utestengning, mobbing, vold og trakassering? Og hvor går grensene?

Gjestene i Lærerrommets episode 97 er Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet, og Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer i Lundbo barnehage på Hamar og redaktør av Barnehagefolk.

 

Hør podkastepisoden her

Kunne en streik vært unngått nå? I Lærerrommet forklarer Steffen Handal hvorfor lærere med lærerutdanning bør verdsettes bedre av arbeidsgiver, og om konsekvensene for elevene når dette ikke skjer.

Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet og lærernes streikegeneral, er episodens eneste gjest. Han er oppgitt: Lærernes lønn kom i årets lønnsoppgjør for sjette år på rad dårligere ut enn for andre i kommunesektoren det er naturlig å sammenlikne seg med.

Hør podkastepisoden her

Hva er den beste inkluderende praksisen for barn og elever som har flyktet fra krig, og hvilken kunnskap og erfaring har vi?

Episodens gjester er Jon-Håkon Schultz, professor ved UiT Norges Arktiske universitet, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Christine Schaanning, teamleder for Spør oss-tjenesten til Statped, og Nils Røkkum, rektor ved Flå skole i Hallingdal.

Hør podkastepisoden her

Er utenforskap det samme som ensomhet, og hva fører det til? Hvordan kan skolen jobbe med utenforskap?

Gjestene i episoden er Oslos mobbeombud Kjerstin Owren og forsker Selma Lyng ved OsloMet, som blant annet har forsket på skolemiljø og mobbing.  

Hør podkastepisoden her

Hvordan beskriver forskning kontaktlæreren? Hva kan gjøres for at rollen ikke blir grenseløs?

Gjester i episode 93 av Lærerrommet er kontaktlærer Heidi Granberg ved Slemdal skole i Oslo og førsteamanuensis, Cecilie Pedersen Dalland ved Oslo Met, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

Hør podkastepisoden her

Hvorfor var det, og er det, viktig å også synliggjøre profesjonspolitikk for Utdanningsforbundet? Hvorfor ble Utdanningsforbundet skapt for 20 år siden?

Hvilken rolle spiller fagforeninger nå, og hvilken vei skal Utdanningsforbundet gå? Dette er også sentrale spørsmål inn i denne episoden, der det er blikk både innenifra og utenifra.

Gjestene er forfatter og leder for Manifest Tankesmie, Magnus Marsdal, lokallagsleder og hovedtillitsvalgt Linn Therese Myhrvold i Utdanningsforbundet, Østre Toten og Jens Garbo, mangeårig politisk rådgiver i Utdanningsforbundet.

Hør podkastepisoden her

Hva er vennskap mellom barn, hvordan kan det legges til rette for det? Hva kjennetegner gode fellesskap i barnehagen og hvordan kan det jobbes med?

I episoden møter vi enhetsleder Therese Rystad ved Brundalen Barnehager i Trondheim og Universitetslektor Dina von Heimburg ved NTNU, fakultet for medisin og helsevitenskap.

Hør podkastepisoden her

Slag, spark, trusler eller sjikane i skolekorridorer, klasserommet eller på uteområdet. Slik kan hverdagen være for flere lærere. Hvordan skal dette håndteres, og hvor skal blikket rettes?

I episoden møter vi prosjektleder Inger Bergkastet ved barnehage- og skoleutvikling ved Høgskolen Innlandet. Hun har også bakgrunn som leder av Læringsmiljøteamet i Oslo kommune. Den andre gjesten er rektor Ingelinn Gramstad ved Ytre Enebakk skole i Viken, en grunnskole med cirka 500 elever.

Hør podkastepisoden her

Feilvalg pekes på som en av de viktigste årsakene til å ikke fullføre videregående. Hva skal, eller hva kan, gjøres med dette?

Gjestene er rådgiver/lærer Tor Olav Sviggum ved Ål vidaregåande skule, som også er leder av rådgivernettverket Viken, universitetslektor Stein Løvgård ved OsloMet, som også er rådgiver ved ungdomsskolen i Nesbyen kommune og Edvard Botterli Udnæs, leder av Elevorganisasjonen.

Hør podkastepisoden her

Hva har pedagogikken som brukes å si for læringsmiljøet og inkluderingen i klasserommet - og for det forebyggende mobbearbeidet?

Hvordan undervisningen kan være en god vei inn i dette arbeidet, er også et sentralt spørsmål inn i denne episoden av Lærerrommet. For det er ikke nødvendigvis mobbekampanjer eller innkjøpte programmer som knekker og løser opp det som både skader fellesskapet og enkeltpersoner.

Gjestene i episoden er forsker Frode Restad ved Høyskolen Innlandet og konstituert assisterende rektor Tone Fageraas Sund ved Mørkved skole i Ringsaker kommune.

Hør podkastepisoden her

Hva er en utebarnehage eller en naturbarnehage? Er det bare å være mye ute i naturen all slags vær, eller hva skal til?

Gjestene i episode 87 er prosjektleder Ragnhild Angard i Norsk Friluftsliv og barnehagelærer Lars Maanum, som nå er en pensjonert friluftentusiast.

 

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan dataspill og gaming også brukes av skole og lærere for å bygge relasjoner med elevene og bidra til vennskap i klasserommet?

Gjestene i episode er Magnus Sandberg som forsker på spill-basert læring ved NTNU og miljøterapeut og forfatter Nina Borge.

Hør podkastepisoden her

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) deler synspunkter, og snakker om påbegynte planer og prosesser for lærermangelen, barnehage, grunnskole og videregående.

Hør podkastepisoden her

De kalles ofte de stille eller tause barna, og snakker ofte ikke selv om de vil. Hvilken oppfølging i skole og barnehage kan hjelpe?

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er pedagogisk psykologisk rådgiver Kathe Lundahl i osloskolen, professor Heidi Omdal i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, leder av Foreningen for selektiv mutisme Anne Klepsland Simonsen, som også er mamma til et barn som fikk diagnosen.

Hør podkastepisoden her

Hva betyr det for hverdagen i klasserommet, og for elevenes læring, hvis ikke en lærer med lærerutdanning står for undervisningen?

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er lærer Simen Spurkland ved Hennummarka skole i Lier, lærerstudent Audun Skinningsrud ved UiO, som også jobber i skolen ved siden av studiene, og professor Elaine Munthe, senterleder ved Kunnskapssenter for utdanning ved UiS.

Hør podkastepisoden her

Jenter topper statistikken for psykiske plager, men i klasserommene kan det være unge gutter og menn som sliter i det stille. Hvilket apparat og hvilke relasjoner må på plass?

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er førstelektor Monica Holm Larsen ved fakultet for helsevitenskap ved OsloMet, psykolog Peder Kjøs og manusforfatter Linn-Jeanethe Kyed som blant annet står bak TV-suksessen Rådebank - der tematikken blant annet dreier seg rundt psykisk helse i et guttemiljø.

Hør podkastepisoden her

Hva lurer barn og ungdom mest på om seksualitet? Hva bør de lære, og hvordan?

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er høyskolelektor Wenche Fjeld ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, ved Høgskolen Innlandet og helsesykepleier Per Arthur Andersen, leder for Helsestasjon for gutter på Frogner i Oslo.

Hør podkastepisoden her

Hvordan vil Senterpartiet beholde og rekruttere lærere i skole og barnehage? Sp- leder, Trygve Slagsvold Vedum, er gjest i Lærerrommet og diskuterer utdanningspolitikk med Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Hør podkastepisoden her

Hvordan vil Høyre beholde og rekruttere lærere? Høyres leder, statsminister Erna Solberg, er gjest i Lærerrommet og diskuterer utdanningspolitikk med Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Hør podkastepisoden her

Hvordan vil Venstre beholde og rekruttere lærere? Venstre-leder Guri Melby er gjest i Lærerrommet og diskuterer utdanningspolitikk med Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Hør podkastepisoden her

Hvilken skole venter elever og lærere etter pandemien, og hva trenger skolen? Hvilke etterdønninger risikerer vi om ikke grep blir tatt?

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er lærer Magnus Håkonsen ved Trosterud skole i Oslo, rektor Marit Nordbotn ved Charlottenlund skole i Trondheim, elev/student Jo Sigurd Barlien og utdanningsdirektør Grethe Parr ved Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Hør podkastepisoden her

Hvordan vil Arbeiderpartiet beholde og rekruttere lærere? Ap-leder Jonas Gahr Støre er gjest i Lærerrommet og diskuterer utdanningspolitikk med Utdanningsforbundets Steffen Handal.

Hør podkastepisoden her

Hvordan vil SV beholde og rekruttere lærere? Hør Utdanningsforbundets Steffen Handal diskuterer utdanningspolitikk med SVs Audun Lysbakken i Lærerrommet.

Hør podkastepisoden her

Hvilke grenser flytter krenkende ord på i et læringsmiljø?

Gjestene i Lærerrommets episode 74 er mangeårig rektor Mats Thyli i osloskolen, professor Claudia Lenz i Samfunnsfag ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn og daglig leder Jørgen Watne Frydnes ved Utøya AS.

Hør podkastepisoden her

Hva kjennetegner mobbing, trakassering og såkalt ghosting på nett? Hva vet vi om hvordan barn og ungdom som utsettes har det og får det?

Gjestene i episode 73 er professor/ medieforsker Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo og mobbeombud Hans Lieng i Trøndelag.

Hør podkastepisoden her

Slutter barn å leke i tidligere alder enn før? Hvorfor er det viktig å leke?

Gjestene i episode 72 av Lærerrommet er professor Knut Løndal ved OsloMet og barnebokforfatter/seniorrådgiver Morten Solheim i Utdanningsforbundet.

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan innsats vurderes i kroppsøvingsfaget og har det vært et litt for snevert blikk på hva kroppsøvingstimene skal inneholde? I podkasten lærerrommet snakker vi om det nye kroppsøvingsfaget og aktivitetene som skal inn i gymsalene med ny læreplan.

I episoden fra Lærerrommet deltar Erik Aasland, førsteamanuensis ved Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Universitetet i Agder og Lars Bjørke, førsteamanuensis ved fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Innlandet.

Hør podkastepisoden her

Både studenter og forskning forteller om vanskelige overganger fra studieforberedende til høyere utdanning. Hva innebærer det egentlig å være studieforberedt? Hvem sitt ansvar er det at elever blir det etter videregående skole?

Gjester i denne episoden er Stella Ramborg, som studerer statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hennes kronikk i Aftenposten høsten 2020 beskrev en tøff overgang fra videregående til høyere utdanning.

Kirsti Engelien er utdanningsleder ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Hun har også erfaring fra flere år som faglig leder av Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo.

Per Olaf Aamodt ved NIFU (Norges Institutt for studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning), presenterte med Berit Lødding en rapport i 2015 som nettopp adresserte utfordringene med å være studieforberedt etter studieforberedende.  

Hør podkastepisoden her

Undersøkelser viser at mange lærere ønsker seg til jobber utenfor skolen, og lærermangelen er en realitet. Hva er årsakene til dette, og hva kan gjøres for å motvirke?

I episoden snakker Berit Kjeldsberg (lærer ved Tromsdalen videregående skole i Tromsø), Steinar Strømsli (fylkesleder for Utdanningsforbundet i Vestland) og Kari Smith (professor ved institutt for lærerutdanning ved NTNU) om situasjonen, utfordringene og mulige løsninger på lærerlekkasjen.

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan barnehagens klimaarbeid bli mer enn søppelsortering?

Hva skal til for å få barn til å bli glade i naturen, og samtidig lære dem at også de er en del av fellesskapet med ansvar for å begrense klimaavtrykk? Det er et sentralt spørsmål i episoden. Gjestene er pedagogisk leder Vigdis Staff i Nordsida barnehage i Stryn og førstelektor Guri Langholm ved Naturfagsenteret, Universitetet i Oslo.

Hør podkastepisoden her

Svikter skolen på inkludering når det faglige trykket øker? Eller er alternative opplæringsarenaer en hjelp for elever som det ikke funker for i en vanlig klasse, av ulike årsaker?

I Lærerrommets episode 67 møter du rektor Hege Ose ved Karuss skole i Kristiansand, professor Mirjam Harkestad Olsen ved UiT Norges arktiske universitet og konsulent Thomas Koefoed.

 

Hør podkastepisoden her

Er kunnskapen om smittespredning og mutantsmitte fra barn og ungdom god nok? Rimer kunnskapen med smittevernregler i skoler og barnehager?

I Lærerrommets episode 66 møter du kunnskapsminister Guri Melby, overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet og lærer Heidi Granberg ved Slemdal skole i Oslo.

Hør podkastepisoden her

Hvordan tilrettelegge for elever som virkelig strever med matematikk? Og hva er de viktigste tegnene på dyskalkuli?

Gjestene i episode 65 er førsteamanuensis/forsker Anita Lopez-Pedersen ved Oslomet og Høgskolen i Østfold, og journalist Selma Moren som har dyskalkuli.

Hør podkastepisoden her

Hvor viktig er det at elevene ser på seg selv som lesende?

Gjestene i denne episoden er forsker Tove Stjern Frønes ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo og pedagog/prosjektansvarlig Troels Posselt i Foreningen Les.

Hør podkastepisoden her

Hvordan skal ytringsfrihet formidles i klasserommet eller et annet sted? Skal en lærer uansett utfordre elevene?

Forsker og jurist, og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, Anine Kierulf, er episodegjest sammen med politisk rådgiver Jens Garbo i Utdanningsforbundet.

Hør podkastepisoden her

Hva kreves det av en leder i skole og barnehage som under pandemien står i et konstant stress med press fra ulikt hold og fra ansatte, elever og barn og foresatte? Og hvordan påvirkes lærere og barnehagelærere?

Gjestene i episode 62 er styrer Ellen Marie Winther ved St.Hansberget barnehage i Drammen, rektor Jan Petter Braathen ved Sinsen skole i Oslo og professor Stein Knardahl, forskningsdirektør ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Hør podkastepisoden her

Hva skjer i en barnehage med digital praksis? Hvordan unngå at barna blir passive?

Gjestene i denne episoden er pedagogisk leder Ståle Eivind Skagen ved Ilabekken barnehager i Trondheim og forsker/førsteamanuensis Vigdis Vangsnes ved Høgskulen Vestlandet, avdeling Stord.

Hør podkastepisoden her

Hvordan er det å være ung i utdanningsløpet under pandemien? Og hva kan lærestedene gjøre for å hjelpe?

Gjestene i denne episoden er lærer-student Kaia Berg Hansen ved Universitetet i Agder, helsesykepleier Anette Nilsen Paul og rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo. De diskuterer situasjonen med pandemien og kommer med synspunkter på hvordan det påvirker både læring og psyke, og hva som kan avhjelpe en vanskelig studie- og skolehverdag.

Hør podkastepisoden her

Gruppearbeid eller samarbeidslæring, er det bra for alle elever? Hva betyr gruppesammensetningen?

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er skolesjef Frank Westby i Frogn kommune og førsteamanuensis Øystein Skundberg ved lærerutdanningen ved Oslo Met.

Hør podkastepisoden her

Hva er utholdenhet, og kan det læres bort?

Gjestene i denne episoden av Lærerrommet er lektor og sosialpedagogisk rådgiver Nina Simonsen ved Stavanger Offshore tekniske skole og professor Agneta Gulz ved Lunds universitet og Linköping universitet i Sverige.

Hør podkastepisoden her

Hvordan er utfordringer på skolen for jenter med autismespekter-tilstander? Og hva er ulikt for dem sammenliknet med gutter som har samme diagnose?

Episodens gjester er forfatter Gro Dahle og spesialpedagog Torill Fjæran-Granum, leder av Spiss, en spesialpedagogisk virksomhet spesialisert på autismespekter-tilstander.

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan elever, lærere og skolen bli mer bevisste på kilder? Og hva er egentlig kritisk tenkning?

Episodens gjester er medieforsker Bente Kalsnes ved Høgskolen Kristiania og prosjektleder Sølve Kuraas Karlsen i Faktisk.no’s skoleprosjekt Tenk.

Flere synlige tegn

Hør podkastepisoden her

Hvilken funksjon kan bøker ha i barnehagens hverdag og for barna?

Episodens gjester er førstelektor Hilde Dybvik ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Oslomet og styrer Heidi Gilje i Aursmoen barnehage.

Hør podkastepisoden her

Hva betyr dybdelæring, og hva betyr det ikke?

Episodens gjester er professor Atle Skaftun ved lesesenteret, Universitetet i Stavanger og professor Thomas Dahl ved institutt for lærerutdanning, NTNU.

Hør podkastepisoden her

Hva må til for at lærere er trygge på jobb? Lærere er redde for å bli koronasmittet på skolen eller i barnehagen, er smittevernet godt nok?

Episodens gjester er assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, direktør Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet, leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet og professor i anatomi Anne Spurkland ved Universitetet i Oslo. 

Hør podkastepisoden her

Over hele landet er det nå spente skolestartere. Skal barn og elever tilpasse seg skolen, eller skal skolen tilpasse seg dem?

Sentrale spørsmål i denne episoden av Lærerrommet er blant annet: Hvor lang tid kan overgangen fra barnehagen ta, og hvordan blir overgangen god for både elevene og skolen?

Gjestene er lærer Sigmund Bjerkreim ved Solås skole i Rogaland og førsteamanuensis i pedagogikk Hilde Dehnæs Hogsnes ved Universitet i Sørøst-Norge.

Hør podkastepisoden her

Kan de ikke bare «ta seg sammen»? Hvordan kan lærere og skole tilrettelegge for elever som strever innenfor spekteret av oppmerksomhetsforstyrrelser og selvregulering?

Episodens gjester er spesialpedagog/foredragsholder/forfatter Lisbeth Iglum Rønhovde og høgskolelektor Kristian Øen i pedagogikk ved NLA Høgskolen i Bergen.

Hør podkastepisoden her

Med de nye læreplanene skal også lærere legge til rette for elevmedvirkning i alle fag. Hva er egentlig elevmedvirkning?

Episodens gjester er Kristin Schultz, som fra første juli er leder av Elevorganisasjonen, og høgskolelektor Bjørn Øyvinn Bugge ved avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold.

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan det sikres at ingen står igjen? Med smittevern og ny organisering kan være vanskelig å balansere mot målet om et likeverdig skoletilbud der alle føler seg delaktig og inkludert.

Gjestene er rektor Elisabeth Dullum ved Apalløkka skole i Oslo, førsteamanuensis Marit Uthus ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU og forsker/seniorrådgiver Robin Ulriksen ved Statped.

Hør podkastepisoden her

Svært mange 9 – 18-åringer er på et eller flere sosiale medier. Hva medfører bruken og hva påvirker det, i klasserommet og hjemme?

Gjestene er professor/medieforsker Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo, psykolog Eirik Hørthe og Stine Christensen Holtet, lærer i osloskolen.

Hør podkastepisoden her

Koronakrisa har sendt bedrifter ut i en økonomisk usikkerhet, noe som også kan påvirke læreplassene og kommende lærlingers situasjon. Hva kan gjøres med det?

Jonny Hoang Pham er elev ved Kuben videregående skole i Oslo. 18-åringen er gjest i Lærerrommet sammen med lærer Dina Gaupseth ved Kristiansund videregående skole i Møre og Romsdal og fagopplæringssjef Catrine Utne Pettersen i Rogaland.

Hør podkastepisoden her

Hvordan har oppstarten vært for elever og barn på 1-4 trinn og i barnehagen? Hvordan er det å være leder og ansatt med smittevernveiledere i baklomma?

Episodens gjester er rektor Grethe Eggerud ved Solberg skole i Drammen, styrer Mette Westrheim i Leaparken barnehage i Bergen og overlege Margrethe Greve-Isdahl ved Folkehelseinstituttet.

Hør podkastepisoden her

Hvilke muligheter fra digitaliseringen av skolen under korona skal tas med videre? Er det avdekket nye behov innen digital opplæring? Og hva med datasikkerheten? Dette er blant spørsmålene i episode 45 av podkasten Lærerrommet.

Episodens gjester er direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet, partner Torgeir Waterhouse i rådgivningsselskapet Otte og avdelingsleder Tore Mydland ved Torridal skole i Kristiansand.

Hør podkastepisoden her

Hvordan jobber barnehagelærere under koronakrisa? Hvordan er det å yte omsorg, skape samhold, jobbe med nærhet og kontakt, og lære bort nyttig kunnskap til barnehagebarn når det skjer på avstand?

Episodens gjester er daglig leder Royne Berget i Smedhusåsen barnehage i Moss kommune og pedagogisk leder Anne Grethe Bøe i Reinen barnehage i Tromsø.

Hør podkastepisoden her

Hvilke elevgrupper er mest sårbare under koronakrisen? Hvordan kan lærere og fagfolk best hjelpe dem nå, på skolen eller på hjemmeskolen? – Vi må vurdere om det trengs krisepakker, sier Steffen Handal. Han er leder av Utdanningsforbundet.

Foruten Handal er episodens gjester rektor Hilmar Flatabø ved Tøyen skole i Oslo og seniorrådgiver Terje Dalen ved Statped sørøst ved fagavdeling sammensatte lærevansker.

Hør podkastepisoden her

Hvordan er det å være lærer i koronakrisa? Og hvordan går det med elevene?

Gjestene er Kristine Waters, matematikklærer og assisterende rektor ved Ajer ungdomsskole i Hamar kommune, og Inger Lise Vangen, lærer i førsteklasse ved Roverud skole i Kongsvinger kommune.

Hør podkastepisoden her

Skolevegring og alvorlig skolefravær har ulike forklaringer og nyanser, og konsekvensene kan være drastiske. Hva vet vi om årsaker og gode veier til løsning?

Seniorrådgiver Maren-Johanne Nordby i Statped sørøst er episodens gjest.

– I alvorlig skolefravær ligger det at du har hatt et langvarig fravær. Du har få relasjoner med jevnaldrende og lite kontakt med skolen. Men jeg legger også i alvorlig skolefravær at du er lite tilstede i et klasserom, sier Nordby.

Hør podkastepisoden her

Norsk skole skal være gratis. Men hvor gratis er det egentlig mulig å gjøre skolehverdagen? Hør hva forbrukerøkonom Silje Sandmæl mener om dette i Lærerrommet.

Hilde Austad i Utdanningsdirektoratet (Udir), er vår andre gjest i episode 40 av podkasten Lærerrommet. Hva kan et hjem pålegges å betale selv uten at loven om gratisprinsippet brytes?

Hør podkastepisoden her

Hva er årsakene til at ungdom slutter på skolen? Hva kan få dem til å ville begynne igjen?

Vi har med oss tre gjester i denne episoden: Elev Mathilde, forsker Jon Rogstad og rektor Kjell Ove Hauge.

Hør podkastepisoden her

Er det nok å være faglig knallgod? Eller må du egentlig også være et godt medmenneske for å være en profesjonell lærer?

Episodens ene gjester er lærer Håvard Tjora som også blant annet er spaltist i Dagbladet Magasinet og foredragsholder. Vår andre gjest i denne episoden er Øystein Imsen som til daglig er du inspektør ved Kjenn skole i Lørenskog, også han er foredragsholder.

Hør podkastepisoden her

Hva er en kritisk leser? Hvordan kan elever hjelpes til å bli kritiske og reflekterte i møte med alle typer tekster? Og hvilke muligheter og utfordringer gir et digitalisert klasserom?

Episodens gjester er professor Marte Blikstad-Balas ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo og lærer Ann Sørum Michaelsen som er leder av elevtjenesten ved Sandvika videregående skole.

Hør podkastepisoden her

Hvordan blir det barn ser på i ulike medier med på å forme lekens innhold? Hvordan påvirker TV-serier som NRKs Snøfall leken? Og hva gjør døgnåpent barne-tv og flere kanaler med barns lek?

Episodens gjester er barnehagelærer Birgitte Fjørtoft i Ankerskogen barnehage på Hamar og forfatter og dramatiker Hilde Hagerup, som blant annet står bak NRK-serien Snøfall.

Hør podkastepisoden her

Blir et barnehagebarn krenket når voksne skiller det fra fellesskapet på grunn av oppførsel som forstyrrer eller plager? Er slike timeouts, eller tenkepauser, skadelig? Er det et nyttig verktøy i en barnehage?

Episodens ene gjest er lektor Ingrid Grimsmo Jørgensen Høgskolen i Innlandet, som blant annet forsker på mobbing. Den andre gjesten i episoden er Anne-Line Bjerknes, hun er mor til en 5-åring i en barnehage og førsteamanuensis for humaniora, idretts og utdanningsvitenskap ved Universitetet i sør-øst Norge.

Hør podkastepisoden her

Hva er egentlig poenget med eksamen? Forteller standpunkt – og eksamenskarakterer ulike ting? Og hva fungerer og hva fungerer ikke med eksamen og vurdering?

Gjestene i episoden er lærer Simen Spurkland ved Vøyenenga skole i Bærum og forsker Rolf Vegar Olsen ved CEMO, Universitetet i Oslo.

Hør podkastepisoden her

Hva er et godt hjem/skole-samarbeid? Kan dette også hjelpe skolen i mobbearbeidet?
Og hvordan kan foresatte samarbeide, slik at det bidrar til forebygging?

Episodens gjester er mobbeombud Bodil Jenssen Houg i Buskerud (Viken), rektor Ellen Sundby ved Vestli skole i Oslo og Gøril B. Lyngstad i Foreldreutvalget for grunnopplæringen, FUG.

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan livsmestring læres bort i et klasserom? Hva med elever som ikke lærer seg de rette mestringsteknikkene?

Episodens gjester er lærer Ida Brekke ved Rykkinn skole i Bærum og Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi ved Universitetet i Oslo.

Hør podkastepisoden her

Hva skal til for å lage det gode limet i klasserommet som også gir best mulig læring? Hva kan en lærer som har god relasjonskompetanse?

Gjestene er professor Kristin Helstad ved Høgskolen i Innlandet og  lærer/forfatter/kursholder Jørgen Moltubak.

Hør podkastepisoden her

Gutter gjør det dårligere enn jentene på skolen. Er det bare guttas feil?
Bråkete gutter som forstyrrer de flinke jentene - en typisk beskrivelse av et klasserom.

Dette diskuterer vi i episoden ved hjelp av gjestene forsker Elisabeth Backe-Hansen ved Oslo Met og førsteamanuensis Ann Margareth Gustavsen ved Høgskolen i Innlandet.

Hør podkastepisoden her

Hvorfor er det så lett å bli stigmatisert for en elev som får spesialundervisning?Hvordan bør denne undervisningen foregår? Hvorfor er dette ofte en vanskelig nøtt å knekke?

Gjester i episoden er elev Daniel Lie (19), førsteamanuensis Steinar Theie ved Universitetet i Oslo og rektor Kim Aas ved Stigeråsen skole.

Hør podkastepisoden her

Hva er et godt og trygt språkmiljø i en barnehage? Og hva er godt språkarbeid? Skal alle barn lære godt nok norsk før skolestart? Og hvordan gjør de det på best mulig måte? Og hva er egentlig godt nok norsk?

Episodens gjester er professor Margareth Sandvik ved lærerutdanningen ved Oslo Met, førsteamanuensis Elisabeth Brekke Stangeland ved lesesenteret ved Universitetet i Stavanger og språkpedagog Irina Friis-Olsen i Oslo kommune.

 

 

Hør podkastepisoden her

Hva er en god relasjon mellom elever og lærere?Hva skjer med elevens læring når bekreftelse fra en lærer uteblir?

Episodens gjester er førsteamanuensis Mårten Kae Paulsen ved Høgskolen i Innlandet og postdoktor Maria Therese Jensen Universitetet i Stavanger.

Hør podkastepisoden her

Karakterer og adresse brukes mest ved opptak til videregående, og dagens regler kan gi klasseforskjeller, økt press og segregering, viser rapporter. Hva er alternativene?

Gjestene i denne episoden professor Marianne Nordli Hansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo og skoleforsker Cecilie Rønning Haugen, professor i pedagogikk og spesialpedagogikk ved NTNU i Trondheim.

Hør podkastepisoden her

Hvordan mobber barnehagebarn? Og hva skal barnehageansatte gjøre med mobbingen?

Gjestene i episoden er professor Ingrid Lund ved Universitetet i Agder og fag- og kvalitetsdirektør Pia Paulsrud i Espira.

Hør podkastepisoden her

Barn helt ned i 9-årsalderen har delt nakenbilder av seg selv på nett, i følge politiet. Hva er skolens ansvar? Hva skal foreldre gjøre?

Gjestene i episoden er politioverbetjent Anne Katrin Storsveen, fagansvarlig i Nettpatruljen Oslo, og student og foredragsholder Mia Landsem som jobber aktivt med å forhindre nakenbildedeling.

Hør podkastepisoden her

Hvordan lære bort om klima og bærekraft uten å skremme barn og ungdom, og uten å skyve alt ansvaret over på dem?

Klima og bærekraft skal få en sterkere plass i skolen med de nye læreplanene. Og aldri før har «generasjon grønn» krevd mer innsats på området.

Gjestene i episoden er elev Selma Flo-Munch ved Oslo katedralskole, miljøjournalist Ole Mathismoen i Aftenposten og lærer Line Anfinsen ved Ski videregående skole.

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan vold og trusler på skolen forebygges og forhindres, håndteres, avviksmeldes og følges opp. Vold i skolen har i det siste fått en økende grad av oppmerksomhet, og er også ofte skam- og tabubelagt.

I denne episode 22 av Lærerrommet snakker vi om løsninger, rutiner, omfang og årsaker.

Gjestene i episoden er rektor Håkon Sætrang ved Verket skole i Moss og hovedverneombud Einar Osnes i Utdanningsetaten i Oslo.

Hør podkastepisoden her

Blir læringen bedre og blir det mindre stress ved karakterfrie skoler? Temaet er karakterer i podkasten Lærerrommets episode 21. Flere ungdomsskoler ulike steder i landet velger nå å ikke bruke tallkarakterer i hverdagen, eller dempe bruken av dem. Hvorfor det?

Rektor Wenche Handegaard, elev Natalie Holm Jøreng og professor Tony Burner er denne episodens gjester.

Hør podkastepisoden her

Den mer viltre leken og risikolek er episodens tema. Skal voksne passe på så det ikke går så «hardt» for seg når barn leker i barnehagen, i skolegården eller andre steder?

Dulting, knuffing, leking med pinner, knall og fall, er dette bra i lek?

r hva gjestene barnehagelærer Sondre Bjaberg og førsteamanuensis Rasmus Kleppe ved OsloMet, som har forsket på leken til små barn i barnehagen, mener om dette.

Hør podkastepisoden her

Er matpakka bra nok? Eller hva kan det bety for en elev å få næringsrike måltider på skolen hver dag?

Hva vet vi om hvordan læringsmiljøet blir påvirket når elever spiser samme mat rundt et felles bord?

Gjestene er Knut Inge Klepp fra Folkehelseinstituttet, rektor Inga May Grimsrud og rektor Arild Lillehagen.

Hør podkastepisoden her

Cannabis i skolegården? Hva kan forhindre at skoler og områder rundt blir et fristed for bruk, kjøp og salg av narkotika?

I podkasten Lærerrommets episode 18 er narkotika på skolen tema. Gjestene er politiførstebetjent Johan Benitez ved Majorstua politistasjon i Oslo og rektor Tormod Korpås, som også sitter i Utdanningforbundets sentralstyre.

Hør podkastepisoden her

60 prosent av elevene blir forstyrret av uro i klasserommet, viser ny forskning. Hva er egentlig uro? Og hva kan gjøres med den?

I podkasten Lærerrommets episode 17 er uro i undervisningen og klasserommet tema. Gjestene er forsker Magnar Ødegård og lærer Karin Toften.

Hør podkastepisoden her

Skolen er det stedet flest unge opplever å møte rasisme, viser en rapport. Men mange lærere er usikre på hvordan de skal takle dette i klasserommet.
I

podkasten Lærerrommets episode 16 er rasisme i skolen tema. Gjestene er lærer og forfatter Guro Sibeko og kunstner og forfatter Camara Lundestad Joof.

Hør podkastepisoden her

Jentegreier og jentedrama: Det handler skadelig gruppedynamikk, om utestenging, blikking, baksnakking, ryktespredning – og annen mobbing.

I podkasten Lærerrommets episode 15 er vond og vanskelig jentemobbing med sosiale hierarkier og gruppedynamikker tema. En type mobbing også gutter opplever.

Gjestene i denne episoden er forsker Selma Therese Lyng ved Oslo Met, og manusforfatter og regissør Anne Wisløff fra NRK Super-serien «Lik meg».

Hør podkastepisoden her

Er det et poeng å diskutere et landsdekkende skoleforbud mot mobiltelefoner? Eller kan elever regulere mobilbruken i skoletida selv?

I episode 14 av podkasten Lærerrommet er gjestene Elevorganisasjonens Alida de Lange D'Agostino og rektor Per Erik Skjelbred ved Bleiker videregående skole i Asker. De har et ulikt syn på skolers håndtering av elevenes mobiltelefon-bruk.

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan lærere hjelpe elever til å håndtere netthat og - trusler? Hør på Lærerrommets episode 13.

I denne episoden av podkasten Lærerrommet er forskerne Annakarin Nyberg og Elza Dunkels fra Universitetet i Umeå i Sverige gjester. 

Hør podkastepisoden her

Hva vet vi om den digitale hverdagen til barn og unge? Hvor mange opplever sjikane og mobbing?

Hvordan kan lærere hjelpe elevene med digital dømmekraft? I Lærerrommets episode 12 er Thomas Haugan-Hepsø og Berit Andersen fra Medietilsynet gjester.

Hør podkastepisoden her

Hvordan kan en lærer ta vare på elevers kreativitet og oppfinnertrang, og gå litt utenfor den vante tralten i klasserommet?

I podkasten Lærerrommets episode 11 møter du Maria Wiman som er ungdomsskolelærer i Stockholm. Hun anbefaler andre lærere til å tørre å utfordre grensene for en såkalt «vanlig skoledag».

Hør podkastepisoden her

Hvordan er lærerrollen i videregående, og hvordan bør forholdet til elevene være? Hør på podkasten Lærerrommet.

Nestleder Alida De Lange D’Agostino i Elevorganisasjonen er en av tre gjester. Åge Hvitstein er lærer ved Sandefjord videregående skole og også gjest, sammen med Jannicke Minken, lærer ved Holtet videregående skole i Oslo. 

Hør podkastepisoden her

Hva er de beste alternativene til skolegudstjeneste for dem som ikke vil ha salmesang og forkynnelse midt i skoletida? Hør på podkasten Lærerrommet.

I Lærerrommets episode ni tar vi diskusjonen om skolegudstjenester. Det skal arrangeres likeverdige tilbud for dem som ikke kan eller vil gå i kirken. Men hva kjennetegner disse? 

Gjester er lærer Unni Helland som jobbet i over 40 år på Fjell skole i Drammen, ogprost Trond Bakkevig i vestre Aker prosti i Oslo.

Hør podkastepisoden her

Finnes et vanlig barn og hva er en vanlig barndom? Vi tar diskusjonen i podkasten Lærerrommet.

Episode åtte dreier seg om barn med motstand eller angst, stille og viltre barn og alle de andre med ulikt temperament og personlighet som går på skolen eller i barnehagen. 

Er det nok plass til alle sammen? Eller blir det lett til at man leter etter «feil» om alt ikke går helt av seg selv?

Gjester er dosent Kirsten Flaten ved Høgskolen i Vestlandet og Stein Erik Ulvund, professor i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Hør podkastepisoden her

Hvordan skal lærere bruke ny forskning i møte med en helt vanlig klasse? Eller er det bedre å lene seg på erfaring og magefølelse?

I episode sju av Lærerrommet diskuterer vi alle de hundrevis av valgene en lærer gjør i løpet av en helt vanlig skoledag - når best metode for læring og relasjoner skal velges. Er valgene forskningsbaserte nok? Eller er ikke det nødvendig?

Gjester i denne episoden er Bjørn Bolstad, rektor ved Ringstabekk skole i Bærum og Øystein Gilje, førsteamanuensis ved institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo.

Hør podkastepisoden her

Bak mobbestatistikken skjuler det seg såre historier. I Lærerrommet snakker vi spesielt om den mobbing det er vanskelig for lærere, og andre voksne, å oppdage.

Med oss i denne episoden er forsker Ingunn M. Eriksen fra OsloMet, som har forsket på skolers håndtering av læringsmiljø og mobbearbeid, og Oslos mobbeombud Kjerstin Owren. Hun har også bakgrunn som lærer og leder i skolen.

Hør podkastepisoden her

Hva er lek, og hva er ikke lek? Hvilken plass skal leken ha i skolen?

Med oss i episode 5 av Lærrerrommet  for å snakke om leken er professor Maria Øksnes i pedagogikk ved lærerutdanningen ved NTNU. Hun forsker på lek. Og vi har med politisk rådgiver Turi Pålerud i Utdanningsforbundet,som også blant anneter er fagpedagog.

Hør podkastepisoden her

Skolepress og stress kan gjøre elevene syke. Hva gjør vi med det? Fjerde episode av Lærerrommet kommer i to deler. Episoden tar for seg skolepress og stress og baserer seg på en debatt Utdanningsforbundet nylig arrangerte under Arendalsuka.

Hvordan står det til med «generasjon prestasjon»? I episodens del 1 gir først forsker Anders Bakken ved Oslo Met en oversikt over hva nye funn i UngData og annen forskning viser om skolepress og stress blant norske elever.  

Rektor Mette Krogh i Tønsberg og hele Norges «helsesista» Tale Maria Krohn Engvik snakker om elevenes hverdag fra hvert sitt ståsted.  Anne Grosvold loser oss gjennom det hele.

Og hva kan gjøres for dem som opplever dette? I del 2 av denne fjerde episoden av Lærerrommet møter du kunnskapsminister Jan Tore Sanner, utdanningsforbundets leder Steffen Handal og Elevorganisasjonens Agathe Waage. De snakker om mulige løsninger på skolepress og stress blant elevene i skolen. Og dessuten har helsesista noe mer på hjertet.

Hør podkastepisoden her

Hva gjør testkulturen med skolen og elevene? 

I tredje episode av Lærerrommet er temaet nasjonale prøver og kartleggingsprøver. Et aktuelt tema nå som skolehøsten åpner dørene på vid gap. 

Norske elever testes jevnlig med ulike kartleggingsprøver. Hva gjør nasjonale prøver med skolen? Endres den? Og hva med elevene, blir de bedre på skolen av å bli testet og kartlagt? 

Dette er blant spørsmålene du får svar på når du lytter på nyeste episoden av Lærerrommet. Gjester i denne episoden er førsteamanuensis Sølvi Mausethagen  ved storbyuniversitetet OsloMet og leder Steffen Handal i Utdanningsforbundet.

Hør podkastepisoden her

Hvor ble det av lekebilene og lekekjøkkenet i klasserommet til de yngste elevene? Har seksårsreformen vært et eksperiment?

Dette er bare to av spørsmålene som diskuteres i andre episode av Utdanningsforbundets nye podkast Lærerrommet.

Det dreier det seg om de yngste skoleelevene og den over 20 år gamle seksårsreformen som gjorde at 5- og 6-åringene fikk på seg skolesekk.

I den andre episoden er altså temaet «seksårsreformen» og i den møter du professor Peder Haug ved Høgskolen i Volda og lærer Siri Skjæveland Lode på Jæren som også er i Utdanningsforbundets sentralstyre.

Hør podkastepisoden her

Finnes lekser som er bra for alle elevene i en klasse? Er lekser bare en gammeldags tvangstrøye? 

Dette er to av spørsmålene i den første episoden av «Lærerrommet», Utdanningsforbundets nye podkast. I denne podkasten henter vi fram og diskuterer små og store tema innen utdanningsfeltet.

I den første episoden møter du rektor Mette Krogh ved Ringshaug ungdomsskole i Tønsberg, og lekseforsker Kjersti Lien Holte, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Lærerrommet trailer