Lærerrommet: Jentedrama - om mobbing

Jentegreier og jentedrama: Det handler skadelig gruppedynamikk, om utestenging, blikking, baksnakking, ryktespredning – og annen mobbing.

I podkasten Lærerrommets episode 15 er vond og vanskelig jentemobbing med sosiale hierarkier og gruppedynamikker tema. En type mobbing også gutter opplever.

Gjestene i denne episoden er forsker Selma Therese Lyng ved Oslo Met, og manusforfatter og regissør Anne Wisløff fra NRK Super-serien «Lik meg».

Lytt til episode 15 her:

Episode 15: Jentedrama - om mobbing

Du kan også abonnere og lytte til Lærerrommet via:


- Uoversiktlig

Lyng ved Oslo Met forsker på gruppedynamikker og mobbing. I Lærerrommet sier hun at når utrygge klassemiljøer bikker over til sosial panikk, settes det ofte i gang prosesser der det handler om å finne et felles offer gruppa støte ut.

Dette blir gruppa med på, ifølge forskeren, fordi det på en måte lindrer angsten enkeltpersonene har for selv å bli ekskludert.

– Når lærere opplever det som kalles jentedrama, jentegreier eller jentemobbing så opplever de at det ofte er det veldig uoversiktlig hva som skjer, sier Lyng.

– Det er ikke sikkert at man ser alt, hvem som gjør hva eller hva konflikten handler om.

Ikke synlig

Suksess-serien «Lik meg» handler om et usunt jentemiljø med mye mobbing i en klasse på en barneskole. I arbeidet med serien har Anne Wisløff og teamet  snakket med et utall samtaler med elever, helsesøstre og lærere.Wisløff forteller at såre historier fra jenters hverdag har gjort inntrykk under researchen.

– Som når noen har fått beskjed om at de skal være sammen med en jente de har utestengt. Så er de det, og så utestenger de henne mens de er sammen med henne. Det er veldig tydelig for henne, men det synes ikke fra utsiden, sier Wisløff i Lærerrommet.

Hun arbeider nå med seriens sesong to som vises på NRK Super i 2019. 

– På en måte bagatelliserer barna det selv når vi snakker om det, samtidig som vi skjønner i reaksjonene på serien hvor mye lidelse det egentlig er, og hvor ekstremt mange som kjenner seg igjen, sier.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere - eller andre.
Abonner på Lærerrommet – det er helt gratis.


Her finner du flere episoder av Lærerrommet.