Lærerrommet: Hvordan kan konsentrasjonen bedres?

Digitale dingser og sosiale medier får nå ofte skylda for en konsentrasjon mange mener er kraftig svekket. Dessuten vokser også bekymringen for læringen til elever og studenter  på grunn av dette. Hva kan gjøres?

Hør episode 103 av Lærerrommet direkte her:

Episode 103: Hvordan kan konsentrasjonen bedres?

Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Her kan du lese mer om Lærerrommet, og høre alle episodene.

Gjestene i Lærerrommets episode 103 er Ståle Wig, postdoktor ved sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo, og Espen Ytreberg, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. De begge deltar i en pågående debatt om konsentrasjon eller utfordringer med dybdelesing.

Har avbrudd og mange valg

Ifølge studentenes helsetjeneste, som er sitert i Universitas, har konsentrasjonsvansker alltid vært en av de viktigste grunnene til at studenter henvender seg til dem. Men i den siste tiden har det vært en økning i slike henvendelser.

I episoden trekkes også fram at dette er langt fra et norsk problem alene. I bestselger-boka «Stjålet fokus», som handler om tapet av konsentrasjon eller oppmerksomhet, trekkes det fram at collegestudenter i USA bytter gjøremål hvert 65. sekund, og det tar lang tid å gjenvinne konsentrasjonen etterpå.

Wig er en av forskerne bak prosjektet Dyplesing: Effekten av uforstyrret lesing , som har pågått siden 2018. I det legger deltakerne blant annet fra seg PC og mobil før de går inn i lesesalen i en gitt tid sammen med en gruppe medstudenter.

Bakgrunnen for prosjektet er blant annet at studentene selv sa de var bekymret for å ikke klare lese bøker på samme måte som før, forteller Wig i episoden. Prosjektet er blitt populært.

– Når studentene kommer sammen og tar et valg sammen om å lese en bok, blir de glade for at de ikke har så mange valgmuligheter, sier Wig.

Han sier det gir studentene en følelse frihet og mestring fordi de slipper velge om de skal ta opp mobilen eller ikke, om de skal sjekke e-post eller ikke, om hvor de skal sitte, hva de skal lese og når de skal avslutte. Alle valgene er tatt for dem.

– Vansker fra videregående

Ifølge Wig har studentene som har deltatt blitt interessert i å organisere liknende dybdelesegrupper selv, og det sprer seg.

Ytreberg har gått inn i konsentrasjonsdebatten særlig via intervjuer og som kronikkforfatter.. Han har blant annet påpekt at universitetene i dag må ta for seg grunnferdigheter som å lese og skrive i undervisningen.

– Det er behov for at vi tar behovene til studentene på alvor. Mitt engasjement kommer også fra at jeg snakker med studenter, sier professoren.

– Når de nyeste studentene, de som kommer rett fra videregående, kommer til oss, ser jeg at de har ulike typer problemer når de skal skrive. Jeg ser også at det er nokså variabelt hvor godt de skjønner hva utfordringene deres er. Da tenker jeg at vi må ta dette på alvor, sier Ytreberg, og viser til mobile medier som en av årsakene for vanskene studentene har og forteller om.

I episoden snakker både Wig og Ytreberg også om hvordan de synes disse utfordringene bør bli tatt hånd om på lengere sikt og hvilke grep som kan tas både ved og utenfor universitetene. Og de snakker om hva de synes det kan jobbes med før skoleelever blir studenter - for å styrke evnene til dybdelesing og konsentrasjon.

Her kan du lese mer om Lærerrommet, og høre alle de publiserte episodene.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle publiserte episoder så langt.