Lærerrommet: Hvordan skape et godt miljø i klassen?

Hva skal til for å lage det gode limet i klasserommet som også gir best mulig læring? Hva kan en lærer som har god relasjonskompetanse?

Dette er blant spørsmålene vi snakker om i Lærerrommets episode 31.

Hør på episoden direkte her:

Episode 31: Hvordan skape et godt miljø i klassen?

Du finner også episoden i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Her finner du episoden i avspilleren
SoundCloud: Her finner du episoden i avspilleren
Acast: Her finner du episoden i avspilleren
Spotify: Her finner du episoden i avspilleren

Eleven og fellesskapet

Læringsmiljø og relasjonskompetanse er altså episodens tema, og gjestene er professor Kristin Helstad ved Høgskolen i Innlandet og lærer/forfatter/kursholder Jørgen Moltubak. De kommer med sine beste tips, som også er forskningsbaserte.

I episoden trekker Helstad blant annet fram at lærere må være sensitive ovenfor elevene.
– Det handler det om å ha et blikk for den enkelte, men rom for alle. Det handler også om å utfordre og støtte de elevene som ikke alltid tar så mye plass i klasserommet, sier Helstad.

Hun mener også klassesamtalen er viktig.

– Kvaliteten og formen på klassesamtalen har stor betydning for elevene. Gjennom en klassesamtale kan du fange opp og gi respons og feedback både til enkelteleven og til gruppa, og samtidig undervise i faget og plukke opp det elevene tar med seg inn, sier Helstad.

Moltubak understreker at lærerens en til-en-relasjoner blir enklere om de kombineres med å jobbe med en tydelig gruppeidentitet.

–Vi'et, fellesskapet, at vi er sammen om dette: Vi'et utvikler seg uansett. Det kan utvikle seg i forskjellige retninger, sier Moltubak. Og:

– Læreren har en stor makt til å påvirke dette vi'et.

For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.

Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle Lærerrommets episoder.