Lærerrommet: Slik bruker du humor i barnehagen!

Hvorfor er tull og tøys så viktig for de minste, og hvordan kan de voksne bruke humor som pedagogisk verktøy i barnehagen? Svaret får du i denne episoden av Utdanningsforbundets podcast Lærerrommet.

Hør den direkte her:

 

Barnehagene skal ha en atmosfære av humor, ifølge rammeplanen. Men blir det ledd og tøyset nok i norske barnehager – og hva kan de ansatte gjøre for å gi de minste en hverdag preget av gøy og latter? Hva syns små unger er morsomt, og har prompevitsene faktisk en funksjon utover det rent åpenbare?

Med oss i studio denne gang har vi to gjester som slår et slag for latteren, men som også påpeker at den kan gjøre skade:

Petter Ruenes Jensen er styrer ved Smååsane barnehage i Vennesla. Han er utdannet barnehagelærer. Hans masteroppgave i barnehagekunnskap handlet om barns erfaring med humor i barnehagen og er basert på egen forskning på feltet.

Kirsten Flaten er dosent ved Høgskolen på Vestlandet. Hun er utdannet grunnskolelærer, har master i spesialpedagogikk og psykologi – og for et par år siden utgav hun boka ”Pedagogikk og humor på godt og vondt.”

Slik bruker de minste humor og tøys

Sammen utforsker gjestene våre både positive og negative sider ved bruk av humor som pedagogisk verktøy i første del av barnas utdanningsløp. De snakker om hva humor gjør med oss, om hva barn syns er gøy – og ikke gøy - og hvordan de små tyr til humor for å protestere, for å håndtere frykt, tøye grenser og sabotere litt innimellom også.

Gjestene gir gode råd til hva de voksne i barnehagen kan foreta seg for å skape en tøysete og lattermild atmosfære – og hvordan de kan passe på at den fungerer positivt og samlende. De svarer blant annet på spørsmål som:

  • Hvordan kan de voksne bidra til å finne riktig balanse mellom ro og konsentrasjon og tull og tøys?
  • Hva skjer med barna når de voksne ikke anerkjenner humoren deres?
  • Kan humor brukes for å håndtere konflikter?
  • Er de voksne i barnehagen for seriøse?
  • Er det viktig at de voksne tuller og fjaser seg imellom også – og i så fall; hvordan?

Viktig med trygge rammer

Humor kan også fungere negativt og ekskluderende, advarer de to gjestene i denne episoden. Begge er opptatt av at barn ikke har godt av å bli ledd av, at humoren må foregå i trygge rammer og at de voksne må vite hva de gjør når de tøyser med barnehagebarna. Derfor må humor være en gjenganger på avdelingsmøtene, anbefaler de.

Vi har også vært en liten tur innom Storøya Grendesenter barnehage i Bærum for å få morsomheter direkte fra kildene selv; nemlig en gjeng fireåringer som var altfor høflige til å servere prompevitser på radio. Men gjett om vi fikk dem da mikrofonene var slått av…

Podcasten for alle i utdanningssektoren

Lærerrommet går i dybden på ulike tema innen utdanningsfeltet for å gi våre medlemmer ny og oppdatert kunnskap. Den er for alle som jobber i – eller er opptatt av – barnehage og skole. Abonner på Lærerrommet i podcastkanalen din, den er helt gratis.

Her finner du alle de publiserte episodene av Lærerrommet