Lærerrommet: Hva kan hjelpe mot skolefrafall?

Kan en kafé få ungdom tilbake til skolen etter frafall? Kan skolefrafall løses på nye måter, og hva kan gjøres da?

Hør episode 104 av Lærerrommet:

Episode 104: Hva kan hjelpe mot skolefrafall?


Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Her kan du lese mer om Lærerrommet, og høre alle episodene.


Sluttet, men fullførte 

Frafallsstatistikken i skolen har, til tross for mye oppmerksomhet, ligget nokså stabil i mange år. Flere fagfolk mener at samfunnsproblemet kan angripes på nye måter, og det finnes ulike tiltak.

Et av disse heter Café Hanco, en fleksibel opplæringsarena i Fredrikstad. Lederen Gunhild Rosnes er en av gjestene i denne episoden sammen med tidligere elev Andreas Tusvik (23). Den tredje gjesten er forsker Jon Rogstad ved OsloMet som har forsket på Café Hanco, andre frafallsprosjekt og frafallstematikk.

– Jeg hadde ikke et bra forhold til skolen, forteller 23-åringen om tiden på ungdomsskolen og videregående – før han sluttet der.

Han klarte å fullføre videregående skole, og har nå fagbrev, etter et år i jobb ved kafeen. Der er hovedmålet å bidra til at flest mulig fullfører og består videregående opplæring.

Om tiden før dette forteller Tusvik om angst og depresjon, som ble verre og fikk konsekvenser på videregående. 

–  På et tidspunkt klarte jeg ikke å sitte i klasserommet lenger.

I møte med PP-tjenesten ble det avgjort at han ikke skulle tilbake til skolen, forteller Tusvik, og han fikk informasjon om Café Hanco som da var i startfasen. Opplegget ble redningen for Tusviks videre skolegang og utdannelse. Han beskriver det som at året der ga ham tilbake selvtillit, glede og håp.

Café Hanco består nå av tre ungdomsbedrifter, utover kafé også blant annet bygg og anlegg eller media/foto. Mye av dette dreier seg også om å skape arbeidsfellesskap.

– Meningsfulle dager og fellesskap

Lederen Rosnes, som har bakgrunn som rektor, mener at ungdom som faller ut av skolen trenger noe annet å gjøre enn det de gjør på skolen, for å få motivasjon. Hun sier alt starter med å møte, se, høre, respektere og anerkjenne ungdommene som har falt ut av skoleløpet.

– Og så er det noe med å skape meningsfulle dager og rutiner i livet som ungdom har kommet ut av. Det handler om å skape sosialt fellesskap, at ungdom ser at det er flere som har utfordringene. Og også om å akseptere at dette er ressurssterke ungdommer, og å gi dem mulighet til å mestre ting på kort sikt, at man får til ting fort, sier Rosnes, som i episoden deler på flere erfaringer.

Forsker Rogstad trekker fram at ungdom som faller fra skolen er en sammensatt gruppe, og at det er mange grunner til frafall.

– Dette er en gruppe som har med seg noen utfordringer og som møter noen utfordringer i måten skolen er rigget på. Det er verd å ta meg seg at 98 prosent begynner i videregående, det er ikke der problemet er. Men at man mister dem.

Rogstad sier mange politikere og forskere undrer seg over at statistikken for frafall, uten at den har endret seg noe særlig gjennom flere år.

– Det har vært masse reformer, skiftende regjeringer, statsråder har kommet og gått, og de er helt enige: Dette må vi gjøre noe med. Jeg synes det er så tankevekkende at denne titulerte bekymringen ikke har ført til at vi hører nok på ungdommene det gjelder, mener forskeren. 

I episoden får du blant annet høre mer om effekten av alternative opplæringsarenaer som Café Hanco og om andre mulige grep mot frafall.

Her kan du lese mer om Lærerrommet, og høre alle de publiserte episodene.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle publiserte episoder så langt.

Høre mer? I Lærerrommets episode 98 dreier tematikken seg rundt skolevegring. Hør den direkte her.

Episode 98: Skolevegring, hvorfor økning?