Lærerrommet: Hva skjuler seg bak de økte mobbetallene?

Elevundersøkelsen har påvist en markant økning i andelen grunnskoleelever som opplever mobbing de to siste årene. Kan disse tallene stemme – og hvorfor hjelper ikke de mange gode tiltakene som settes inn i barnehagene og skolene?

I denne episoden av Utdanningsforbundets podkast «Lærerrommet» setter vi mobbing på dagsordenen. Her får både foreldre og lærere mange gode innspill og refleksjoner fra våre to gjester: Sosiallærer og firebarnsmor Tonje Thuen fra Nesodden og Erling Rognli, psykolog, forsker og ansatt i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) ved Akershus Universitetssykehus.

Du kan høre episode 111 av Lærerrommet direkte her:

Rognli har hatt en tydelig stemme i mobbedebatten de siste årene – og blant annet påpekt at omtrent alle kan være mobbere, gitt de rette omstendighetene. Thuen har på sin side etterlyst mer hjelp fra foreldrene i flere medier, og tror mobbebegrepet har fått et bredere innhold blant elevene enn det skal ha.

Blir stadig flere barn mobbere?

For hvis stadig flere barn og unge blir mobbet må jo også stadig flere barn og unge være mobbere? Hvem er de? Hvorfor er de aggressive og slemme mot andre? Kan foreldrene gjøre langt mer for å hindre mobbing – og i så fall hva?

Dette er noen av spørsmålene gjestene våre besvarer i denne episoden. De snakker også om:

  • Hva som skiller mobbing fra aggressiv oppførsel.
  • At arbeidet mot mobbing er som å luke i en hage – det må gjøres jevnlig og er aldri ferdig.
  • At små doser med frykt og skam kan være viktige endringskrefter i et barns oppdragelse.
  • Hvorfor ungdommer i sterke sosiale posisjoner mobber, og hvorfor det er så tøft for andre elever å gripe inn mot mobberen.
  • Hvordan foreldre kan være gode forbilder slik at barn lærer å behandle andre ordentlig.
  • At lærerne er viktige normgivere og oppdragere, og at den gradvise reduksjonen i lærerens autoritet kan bidra til den økte mobbingen.
  • Hvordan en stadig økende rå og aggressiv omgangsform blant elevene skaper en lavere terskel for å mobbe.

Podcasten for alle i utdanningssektoren

Lærerrommet går i dybden på ulike tema innen utdanningsfeltet. Dette er en podcast for alle som jobber i, eller er opptatt av, barnehage og skole. På gjestelisten vår finner du blant annet forskere, lærere, elever, ledere og politikere. Abonner på Lærerrommet i din podcastkanal, den er helt gratis.

Her finner du alle tidligere episoder av Lærerrommet