Lærerrommet: Slik hjelper du de introverte og sjenerte

De finnes i alle klasserom og i alle barnehager; barn og elever som er stillere og mindre sosialt deltakende enn andre. Fagfolk kaller dem gjerne stille, tilbaketrukne eller innagerende barn og unge. Hvordan støtter du dem best?

Det får du vite i denne episoden av Utdanningsforbundets podkast Lærerrommet.

Hør den direkte her

 

Episoden er viet barnehage- og skolehverdagen til introverte og sjenerte barn og unge, og hvordan de best kan støttes. I første del snakker vi om introversjon og sjenanse generelt, andre del er et dypdykk i barnehagen, mens siste del har fokus på skolen.

Utdanningssystemet for de ekstroverte

Ca. 30 prosent av befolkningen har ulik grad av det man kaller introversjon; et personlighetstrekk de rett og slett er født med. Likevel er barnehagen og skolen best for de ekstroverte, påpeker fagfolk. Fellesskapet står sterkt i det norske utdanningssystemet: I barnehagen jobbes det aktivt for at alle barn skal være med i leken. I skolen har det vært et økende fokus på elevaktiviteter som stiller krav til muntlig og sosial deltakelse.

Men hva gjør disse kravene med barna og elevene som helst ikke vil være med? Og hvordan skal lærerne i barnehagene og skolene ivareta og følge dem opp på best mulig måte?

Introvert lærer skrev bok

I denne episoden møter du Line Aunaas. Hun har jobbet som lærer og undervisningsinspektør i mange år, nå holder hun kurs og foredrag. Aunaas er selv en introvert person, en viktig grunn til at hun valgte å skive boka ”Introverte barn i barnehage, skole og SFO – vil du ikke være med å leke?”. Den er proppet med tips om hva lærere og voksne i barnehage, skole og SFO kan gjøre for introverte barn og elever.

Du møter også Lars Edvin Bru, professor i pedagogisk psykologi ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning i Stavanger. Han har vært involvert i mye forskning om de stille elevene i skolen – og snakker spesielt om de sjenerte barna og ungdommene, som er mer preget av sosial uro og utrygghet enn de introverte.

De to ekspertene svarer blant annet på spørsmål som:

  • Hva kjennetegner introverte barn og unge, og hva skal lærerne se spesielt etter for å skille de sjenerte fra de introverte?
  • Det ekstroverte er på mange måter idealet i dagens samfunn, i barnehagen og i skolen også. Hva gjør dette med de introverte barna og elevene?
  • Hva kan skje med introverte barn og elever hvis de blir overstimulert?
  • Hvordan kan voksne hjelpe det sjenerte barnet som frykter oppmerksomhet?
  • Hvordan kan barnehagen organiseres for å gi de introverte og sjenerte barna mulighet for mer ro og alenetid? Hvordan bør måltidene organiseres, og dagen deres starte?
  • Hvordan kan de innagerende barna presses og lokkes ut av komfortsonen på en god måte?
  • Favoriserer lærerne elever som tar ordet i klassen, og blir de innagerende elevene sviktet av skolen i dag?
  • Hvordan kan skolehverdagen organiseres slik at de introverte elevene ikke blir utslitt?

- Ikke bruk dem som buffere

De to gjestene våre gir mange gode, konkrete tips til hvordan barnehagene og skolene kan organisere hverdagen best mulig, både for de introverte elevene og de sjenerte. Det er også klokt å snakke med hele elevgruppen om introversjon og ekstroversjon, påpeker Line Aunaas. Begge advarer mot å bruke de stille, innagerende barna og ungdommene som buffere mellom de mer utagerende, urolige - for eksempel under måltidene i barnehagene, i gruppearbeid eller når de skal plasseres i klasserommet.

Podkasten for alle i utdanningssektoren

Lærerrommet går i dybden på ulike tema innen utdanningsfeltet for å gi våre medlemmer ny og oppdatert kunnskap. Den er for alle som jobber i – eller er opptatt av – barnehage og skole. Abonner på Lærerrommet i podkastkanalen din, den er helt gratis.

Her finner du alle de publiserte episodene av Lærerrommet