Lærerrommet: Skolestress og helseplager

Hvilke grep kan skolen, lærerne og skolemyndighetene ta for å gjøre ungdommene mindre skolestressa?

Og er det skolens skyld at så mange ungdommer sliter psykisk? Dette er temaet i denne episoden av Utdanningsforbundets podcast Lærerrommet.

Du kan høre episode 107 av lærerrommet direkte her

De siste 20 årene har andelen ungdommer som sliter psykisk vært stadig økende, ifølge tall fra Ungdata. At skolestress og press er blant hovedårsakene til denne alvorlige utviklingen er nylig påvist i en større undersøkelse blant elever i videregående opplæring.

Med oss i studio har vi to tungvektere på feltet; Kjersti Tharaldsen, som står bak den nye undersøkelsen om skolestress og psykisk uhelse, og Ole Jacob Madsen, som har skrevet bøkene ”Generasjon prestasjon”, ”Skolevegringsmysteriet” og ”Livsmestring på timeplanen”.

Madsen er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Tharaldsen er blant annet førsteamanuensis ved Nasjonalt Senter for Læringsmiljø og adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Bekymringsfull utvikling

Begge er bekymret over omfanget av rapporterte psykiske plager blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring – særlig jentenes psykiske helse.

I Tharaldsens ferske studie beskrev halvparten av alle jentene og en fjerdedel av guttene i videregående opplæring en høy grad av skolestress og prestasjonspress. De samme elevene skåret også høyt på symptomer som markerer psykiske helseplager, blant annet angst og depresjon.

De to gjestene våre svarer blant annet på spørsmål om hvorfor så mange flere jenter enn gutter forteller at de sliter psykisk, hvor alvorlige disse helseplagene er for de unge og hvilke ungdomsgrupper som er mest utsatt for skolestress. I tillegg gir de helt konkrete tips til hva lærere, skolen og også politikere kan gjøre for å skape et mindre prestasjonsorientert klima i klasserommet.

Podcasten for alle i utdanningssektoren

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet for å gi ny og oppdatert innsikt. Podcasten er for alle som jobber i – eller er opptatt av – barnehage og skole. På gjestelisten vår finner du blant annet forskere, lærere, elever, ledere og politikere. Abonner på Lærerrommet i din podcastkanal, den er helt gratis.

Her finner du alle de publiserte episodene av Lærerrommet.