Narkotika på skolen

Det oppbevares og omsettes narkotika på skolene, landet rundt. Og cannabisbruken blant unge er noe økende de siste åra. Hva kan forhindre at skolegården og områder rundt blir et fristed for oppbevaring, kjøp og salg?

Episode 18: Narkotika på skolen

Med politiførstebetjent Johan Benitez og rektor Tormod Korpås.

Lytt til podkast, ca 23 minutter.

Til diskusjon

  1. Kan det å melde fra til politiet om utfordringer med narkotika på skolen oppleves som problematisk for deg som lærer/leder? På hvilken måte?
  2. Hva tenker du/dere om rustesting av elever?
  3. Trengs det mer tilstedeværende politi på skolene? Hvorfor/Hvorfor ikke?
  4. Hvordan kan vi få til et godt samarbeid med politiet eller andre eksterne aktører om dette tema?
  5. Hvordan kan vi bygge en skolekultur hvor vi får til et tett samarbeid innad på skolen om dette tema? Hvem bør evt. involveres?
  6. Hvilken kompetanse trengs på skolen for å kunne håndtere dette?