Lærerrommet: Skolevegring, hva er løsningene?

Skolevegring og alvorlig skolefravær har ulike forklaringer og nyanser, og konsekvensene kan være drastiske. Hva vet vi om årsaker og gode veier til løsning?

Hver dag er det nær 10.000 norske skoleelever som ikke vil på skolen. Skolevegring og alvorlig skolefravær er tema i episode 41 av podkasten Lærerrommet.

Hør episoden direkte her.

Episode 41: Skolevegring, hva er løsningene?

Du finner også episoden i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Lærerrommets episode i Spotify

Langvarig strev

Seniorrådgiver Maren-Johanne Nordby i Statped sørøst er episodens gjest.
– I alvorlig skolefravær ligger det at du har hatt et langvarig fravær. Du har få relasjoner med jevnaldrende og lite kontakt med skolen. Men jeg legger også i alvorlig skolefravær at du er lite tilstede i et klasserom, sier Nordby.

Hun forklarer at en del elever som har strevd lenge, og som har vansker med å være i klasserommet, kan bli løst fra skolens ved å la disse elevene være uten klassen i et adhoc-grupperom.

Elever hun møter gjennom Stadsped har hatt vansker over tid med ting som overganger, sosial kompetanse eller samspill med andre barn. Ofte er dette problemer som startet i barnehagen og blir med dem over i skolen.

Det er ingen homogen gruppe som har alvorlig skolefravær. Det kan dreie seg om elever med psykiske lidelser, diagnoser som ADHD eller autisme, fysisk sykdom, store og sammensatte lærevansker eller elever som har opplevd mobbing, opplyser Nordby.

I episoden forteller hun om hvordan hun jobber med elever for å få dem tilbake til skolen. Det kan dreie seg om ulike løsninger. Nordby har blant annet erfaring med hvordan digitale hjelpemidler og teknologi kan få elever tilbake til skolen og inn i klasserommet igjen


For alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning. Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre.

Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle Lærerrommets episoder.