Lærerrommet: Hva er krenkelser i barnehagen?

Hvordan kan barnehager jobbe med nulltoleransen for krenkelser, utestengning, mobbing, vold og trakassering? Og hvor går grensene?

Lytt til Lærerrommet direkte her.

Episode 97: Hva er krenkelser i barnehagen?

Lærerrommet finner du også i disse podkastkanalene:

Apple iTunes: Hør Lærerrommets episode i Apple iTunes
SoundCloud: Hør Lærerrommets episode i SoundCloud
Acast: Hør Lærerrommets episode i Acast
Spotify: Hør Lærerrommets episode i Spotify

Les mer om Lærerrommet, og hør alle episodene her.

Gjestene i Lærerrommets episode 97 er Anne Greve, professor i barnehagepedagogikk ved OsloMet, og Birgitte Fjørtoft, barnehagelærer i Lundbo barnehage på Hamar og redaktør av Barnehagefolk.

I 2021 kom det nye regler om barnehagemiljøet, som skal sørge for at alle barn har det trygt og godt gjennom barnehagedagen. Nå har disse bestemmelsene fått modne og virke ute i barnehagene en stund. Så hvordan kan barnehagene jobbe med dette og hvor går grensene for hva som er krenkelser og ikke. 

Ulike opplevelser

– Det er utrolig ulikt fra barn til barn hva som oppleves som en krenkelse. Det er derfor vi må være tydelige på å bruke vårt pedagogiske skjønn når vi gjør vurderingene, sier Fjørtoft.

Et barn kan oppleve noe som en krenkelse, mens et annet barn kan ha en annerledes opplevelse av det samme, forklarer Fjørtoft.
– Det er nettopp der vi barnehagelærere jobber, i spenningsfeltet mellom og justeringene mellom «hva er greit for deg, og hva er greit for deg».

Fjørtoft snakker om barns ulike sårbarhet og barns ulike erfaring med å delta i lek, og at det våkne pedagogiske blikket derfor blir viktig inn i dette.

– Hva er det som skjer mellom barna? Er det et barn som alltid får en rolle, er det et barn som alltid tar en posisjon? Det er ikke slik at alle barn er veldig gode på å sette ord på, vise eller uttrykke at de opplever noe vondt eller negativt i barnehagen. De trenger vår hjelp til å tolke.

Når Fjørtoft trekker fram at krenkelser i barnehagen også kan skje ved at det er ansatte som krenker barn. Det perspektivet er også Anne Greve opptatt av.

– Personalet i barnehagen må tenke på hva det er som gjør at vi lager et klima hvor krenkelser og mobbing kan oppstå. Barn er så nye i verden og i sosiale sammenhenger. De skal kunne prøve seg fram litt, prøve hva som blir reaksjonen hos andre «hvis jeg gjør sånn». Det med nulltoleranser er fint å ha som utgangspunkt, men vi kan aldri unngå at det skjer krenkelser, mener Greve.

I en undersøkelse blant landets mobbeombud som bladet Første steg står bak, og som også er publisert på Utdanningsnytt.no, kommer det fram at det er ansatte som krenker barn i en av fem av barnehagesakene som mobbeombudene får. «Toppen av isfjellet» kommenterer et av mobbeombudene dette funnet.
Også Greve er overrasket over at det ikke er et høyere tall.

– De 25 første spørsmålene du skal stille deg selv er «hva er det med meg som barnehageansatt og hva er det med meg som barnehagelærer som gjør at mobbing kan forekomme i barnehagen, sier Greve og gir noen eksempler.

– Da tenker jeg på hvordan vi snakket om barna? Gir vi barna irettesettelser i plenum? Det vil jeg tenke er en type krenkelse, mener Greve, som også er utdannet barnehagelærer.

Hør på denne episoden, og les om og hør alle publiserte episoder av Lærerrommet her.

Podkasten for alle

Lærerrommet går i dybden på ulike temaer innen utdanningsfeltet, og gir ny innsikt. Podkasten er for alle som er engasjerte i eller jobber i barnehage, skole eller innen høyere utdanning.

Gjestene er forskere, lærere, barnehagelærere, elever, ledere, politikere – eller andre. Abonner på Lærerrommet i din podkastkanal – det er helt gratis.

Her finner du alle publiserte episoder.