Logo

Utdanningsforbundets logo består av to elementer – symbol og navn. Logoen er spesialtegnet for å oppnå egenart og harmoni mellom navnet og symbolet.

Hva symboliserer logoen?

Logoen er vårt visuelle uttrykk for Utdanningsforbundet. Rødfargen representerer styrke og solidaritet, og grønnfargen representerer profesjonalitet og engasjement.

Logoen må aldri modifiseres og elementene må aldri opptre alene, eller i andre sammensetninger enn det som er vist.

Hovedlogo

UDF hovedlogo   UDF hovedlogo lys bakgrunn

 

 

Hovedlogoen er i farger i breddeformat med symbolet plassert til venstre og "Utdanningsforbundet" til høyre. Hovedlogoen er den som skal brukes, og finnes også på lys grå bakgrunn.

UDF hovedlogo svart

Hovedlogoen her i svart/hvit. Hovedlogoen finnes også i hvit/negativ som kan brukes på mørk, farget bakgrunn.

Last ned originalfiler til høyre eller nede i nettleservinduet. 

Fylkes- og lokallagslogo

UDF hovedlogo fylkes- lokallagsnavn

Fylkes- og lokallagene har egne logoer. Utdanningsforbundet setter krav til hvordan disse brukes.

Originalfiler for disse kan lastes ned og redigeres. Fylkets/lokallagets navn skrives inn.

Last ned originalfiler til høyre eller nede i nettleservinduet. Med Adobe Illustrator eller Adobe Photoshop kan aktuelt fylkes- eller lokallagsnavn skrives inn, og filen kan så lagres i aktuelle filformater.

Lokallagslogo i jpg-format for bruk på nettsider, i Word o.l. kan bestilles. Kontakt fylkeslaget ditt eller send e-post til elshur@udf.no eller arugho@udf.no Opplys om hvilket lokallagsnavn som skal stå i logoen.

Logo for konvolutter

UDF logo konvolutt

Samisk logo

 UDF logo samisk 1   UDF hovedlogo samisk 2

Det er utarbeidet to samiske versjoner av logoen. Den ene er tenkt til fylker ( Finnmark med grønn skrift). Den andre med skrift på alle tre samiske språk som kan brukes til andre formål.

Last ned originalfiler til høyre eller nede i nettleservinduet. 

Engelsk logo

UDF engelsk logo farger

Den engelske versjonen har navnet: Union of Education Norway. Den finnes også i svart.

Last ned originalfiler til høyre eller nede i nettleservinduet. 

Alternativ logo

UDF alternativlogo      UDF alternativlogo svart

Alternativlogoen er i farger eller svart/hvit i høydeformat med symbol plassert oppe og "Utdanningsforbundet" nede.

Denne kan kun benyttes hvis hovedlogoen ikke passer.

For å sikre logoens lesbarhet, må det være luft rundt den. Derfor er det definert et beskyttelsesområde rundt logoen som skal være fritt for tekst og andre visuelle elementer. Beskyttelsesområdet viser minste tillatte avstand rundt logoen. Avstanden er relatert til høyden på teksten: "Utdanningsforbundet", og skaleres proporsjonalt med logoen, se "X" i figuren:

UDF logo beskyttelsesområde

Minste tillatte logostørrelse er 30 mm i bredden.


Logoen plasseres som vist her:

UDF logo plassering 1

UDF logo plassering 2

Minste tillatte logostørrelse er 30 mm bredde.


Logoen kan plasseres på bilder og fargebakgrunner på denne måten i et lyst felt med beskyttelsesområde:

UDF logo fargebakgrunn slik

Hvis logoen brukes på bilder og fargebakgrunner er det viktig at kontrasten er god for å ivareta lesbarheten for alle. Les mer om kontraster i universell utforming.

Logoen må ikke plasseres på urolige områder i bilder, slik at den blir uleselig. Ikke slik:

UDF logo fargebakgrunn ikke slik

Hvis bakgrunnen er mørk, må logo i negativ (hvit) benyttes.