Slik bruker du designet

Her finner du wordmaler for brev, pressemelding og fylkesinfo med mulighet til å sette inn egen fylkes- eller lokallagslogo. Maler for powerpoint-presentasjon, brosjyre/hefte, bannere, plakater, visittkort og stillingsannonser.

Fylkes- og lokallag som ønsker å produsere eget materiell, må basere seg på de digitale verktøyene de har tilgang til. Vi har forsøkt å tilrettelegge for dette.

Her finnes maler for word, powerpoint, pressemelding, fylkesinfo og brev, med mulighet for å sette inn egen fylkes- eller lokallagslogo.

Ta alltid utgangspunkt i de digitale originalfilene vi har lagt ut for nedlasting, for å unngå feil og dårlig kvalitet.

Det er også et arkiv med bilder og dekorelement som kan lastes ned og brukes til eget materiell.

Se eksempler på bruk som vi har publisert – f.eks. kontortrykksaker.

Grafiske byråer, designere og trykkerier har profesjonell kompetanse på utforming og produksjon av digitalt og trykt materiell. 

For produksjon av brosjyrer, hefter, visittkort etc., anbefaler vi å samarbeide med et grafisk byrå, reklamebyrå eller trykkeri for et profesjonelt resultat.

Fra designmanualen kan du laste ned originalfiler for alle tillatte varianter av logoen, maler for ulike typer materiell og trykksaker med Utdanningsforbundets logo, samt bilder og dekorelement som er i tråd Utdanningsforbundets visuelle profil.

Trykkoriginaler er laget for Adobe Illustrator (EPS), eller InDesign, og Adobe Photoshop for både PC og Mac.

Reglene for universell utforming stiller krav til lesbarhet for å nå alle målgrupper. Dette må tas hensyn til i utforming av både digitalt og trykt materiell.

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing.

difi.no

Hva er universell utforming

Hvilke fonter/teksttyper skal du bruke på ulike flater og formater?

Typografi

Originalfiler kan lastes ned i ulike filformater.

.jpg

Bruksområde: Skjerm, digitale flater (Internett, Intranett, nettsider, Word, Powerpoint etc.)
Fargemodus: RGB (rød, grønn, blå)
Oppløsning: 72 dpi (dots per inch, «punkter per tomme»), (lavoppløselig)
Brukes til: Foto, bilder

Digitale verktøy: Flere 

.gif

Bruksområde: Skjerm, digitale flater (Internett, Intranett, nettsider, nyhetsbrev, Word, Powerpoint etc.)
Fargemodus: RBG (rød, grønn, blå)
Oppløsning: 72 dpi (dots per inch, «punkter per tomme»), (lavoppløselig)
Brukes til: Logo, grafikk

Digitale verktøy: Flere 

.eps

Bruksområde: Digitalt og trykk
Fargemodus: RGB (rød, grønn, blå), CMYK (cyan, magenta, yellow, key/black), PMS-farger (Pantone Matching System)
Oppløsning: 300 dpi (høyoppløselig)Grafikktype: Vektor
Brukes til: bearbeiding av logoer, grafikk, illustrasjoner
Digitalt verktøy: Adobe Illustrator

.psd

Bruksområde: Digitalt og trykk
Fargemodus: RGB, CMYK, PMS
Oppløsning: Alle
Grafikktype: Punktgrafikk
Brukes til: Bildebehandling
Digitalt verktøy: Adobe Photoshop

Dokumentformater

.ppt: Microsoft Powerpoint-dokumenter
.doc: Microsoft Powerpoint-dokumenter
.innd: Adobe InDesign-dokumenter