Bilder

Bilder er en viktig del av vår identitet og har en relevant stil og følelse som skal representere Utdanningsforbundets verdier. Bildene reflekterer Utdanningsforbundet som en viktig og bevisst aktør i samfunnsdebatten, ved å fokusere på mennesker og naturlighet. 

I utforming av nettsider og trykksaker er det behov for to typer bilder; redaksjonelle som henviser direkte til innholdet, og generelle illustrasjonsbilder som gir en stemning og en «hvile» for øyet. Bruk av hvilebilder er viktig for å styrke og støtte den visuelle profilen.