Farger

Fargepaletten skal styrke vår visuelle profil. Rød står for styrke og solidaritet, og grønn står for profesjonalitet og engasjement.

Hovedfargene rød og grønn er komplementærfarger. Det er også tilleggsfargene blå og oransj.

Bredden i fargealternativene gir rom for variasjon innenfor en helhet. Konsekvent bruk av fargepaletten skaper et sammenhengende uttrykk og bidrar til god gjenkjennelighet. Det er kun fargene i denne paletten som kan brukes. 

UDF hovedfarger

De to hovedfargene rød og grønn er de som brukes i logoen, og disse skal ikke endres.

Rød og grønn kan også brukes som bakgrunnsfarger eller til andre elementer. Grønn kan også brukes i lysere toner, i 60 %, 40 % eller 20 % rasterverdi som vist i figuren. Rød tekst på grønn bakgrunn, eller omvendt, frarådes fordi det gir svært dårlig kontrast og leselighet, og vil heller ikke tilfredsstille kravene til universell utforming. 

UDF tilleggsfarger

Tilleggsfargene blå, oransj, grå og sjøgrønn gir flere variasjonsmuligheter og styrker den visuelle profilen ytterligere. Tilleggsfargene er fleksible nok til å fungere på mange forskjellige flater og brukes for å utfylle hovedfargene.

RGB

Fargemodus RGB står for rød, grønn, blå, og er fargesystemet for skjerm. Fargene kan variere i fargetoner mellom ulike skjermer fordi skjermene har ulik lysstyrke og kontrast og er ulikt kalibrert.

HEX-fargekoden er kun til bruk på skjerm. RGB og HEX brukes til alt som skal presenteres på digitale flater på Internett, intranett, så som nettsider, nyhetsbrev, powerpoint ol. 

Filformatene .jpg og .gif er gjerne i RGB-fargemodus.

CMYK

Fargemodus CMYK står for cyan, magenta, yellow og key (black) og brukes for trykk. CMYK brukes til alt som skal presenteres som trykksak i farger, så som brosjyrer, publikasjoner, plakater, blader, bilder, fargeannonser, ol.

Noen av fargene har en CMYK-fargekode som er annerledes enn PMS-fargen. Bruk alltid CMYK-fargekode spesifisert her til fargetrykk!

Grafiske byråer og trykkerier trenger originalfiler i CMYK, i filformat .eps eller .psd, for å produsere trykksaker.

PMS

Fargemodus PMS står for Pantone Matching System og brukes når det er få farger i rene fargeflater, for eksempel på postale elementer, flaff og roll-ups. En Pantone fargevifte kan brukes for å matche fargene.

Alle fargene har egne koder for å sikre riktig fargebruk. 

I Word finner du riktig fargekode slik:

  • Marker den teksten som skal ha farge.
  • I nedtrekksmenyen, velg Skriftfarge > Flere farger.

UDF velg farge 1

  • I fargepanelet, velg fanen: Egendefinert.
  • Tast inn de riktige RGB-kodene for rød, grønn og blå.
  • Trykk OK.

UDF velg farge 2