Typografi

Typografien er svært viktig for god lesbarhet, og for å styrke vår visuelle profil. Hermes er vår hovedtypografi. I tillegg bruker vi Cambria, Arial, Times og Verdana.

 UDF hovedtypo Hermes Regular

Fonten Hermes er Utdanningsforbundets hovedtypografi.

Den skal brukes i all ekstern kommunikasjon – til titler, overskrifter og brødtekst.

Last ned fontene 

HERMBD_.PFB - Bold

HERMBD_.pfm

HERMBL_.PFB - Black

HERMBL_.pfm

HERMR__.PFB - Regular

HERMR__.pfm

HERMTH_.PFB - Thin

HERMTH_.pfm

UDF skjermtypografi Verdana  UDF skjermtypo Verdana Bold

Fonten Verdana er spesialtegnet for skjermvisning og brukes til web.

Bruk tekst som HTML slik at teksten har god lesbarhet, kan leses opp muntlig av verktøy som tekst til tale, kan skaleres og er søkbar. Unngå tekst i bilder fordi dette ikke har noen av disse funksjonene.

    

Fontene Arial og Times New Roman brukes til internkommunikasjon (Word). Fonten Cambria brukes som brødtekst i Powerpoint-presentasjoner.

Å sette teksten riktig er svært viktig for god lesbarhet og for det visuelle inntrykket. I reglene for universell utforming stilles det strenge krav til lesbarhet.

Generelle regler:

 1. Det skal være god kontrast mellom typografi og bakgrunn.
 2. Bruk store og små bokstaver (versaler og minuskler).
 3. Bruk hovedsaklig venstrejustert tekst.
 4. Bruk automatisk linjeavstand som et minimum.
 5. La det være nok luft rundt teksten.
 6. Vær forsiktig å dele ord.
 7. Bruk typografiske tegn riktig.

Unngå:

 • Tekst oppå bilder.
 • Tekst kun med store bokstaver (versaler).
 • Tekst som er komprimert eller strukket.
 • Tekst med spesialeffekter som f.eks. skygger.
 • Tekst i andre fonter enn Utdanningsforbundets typografi.

Skriftsnitt (fonter) er som regel lisensbeskyttet.

Alle Utdanningsforbundets skriftsnitt kan kjøpes hos Decorativ - Industri og Boligprodukter AS (tidligere Luth) via epost ordre@decorativ.no eller telefon: 23 40 42 00