Maler og formater

Her finner du alle våre maler og formater, klare for nedlasting.

Stillingsannonse-maler er utarbeidet i tråd med vår visuelle profil, og finnes i to versjoner. Malene er i Adobe Indesign, og stillingsannonser må produseres i dette verktøyet.

Bruk alltid disse malene for å forme brosjyrene med vårt design, layout, farger, typografi og plassering av logoen.

Stillingsannonse-mal kan bestilles på e-post hos [email protected].

UDF-stillingsannonse_1.gif

Hvilke fonter/teksttyper skal du bruke på ulike flater og formater?

Typografi

Det finnes mange hundre ulike papirkvaliteter å velge imellom. For å forenkle valget har vi satt opp noen enkle retningslinjer for å ivareta kvaliteten gjennom alle Utdanningsforbundets publikasjoner. Papirets egenart defineres gjennom overflaten, farge og tykkelse/vekt:

Overflate

Valget av overflate står i hovedsak mellom bestrøket og ubestrøket. Bestrøket papir er belagt med et sjikt for å forbedre overflateegenskapene, dette papiret har en glatt overflate. Ubestrøket papir er ofte overflatelimt og har en ruere overflate. Overflaten påvirker den endelige trykksaken.

Hvis det for eksempel er viktig med best mulig gjengivelse av detaljer i bildene, bør du velge et bestrøket papir. Fargene opptrer ofte mørkere på ubestrøket papir, dette er det viktig å være oppmerksom på for eksempel ved kontroll av prøvetrykk eller fargeutskrifter.

Noen papirkvaliteter har en blank, bleket overflate som kan påvirke lesbarheten, de kan blende øyet. For optimal lesbarhet anbefales et ubestrøket papir. Ved store tekstmengder er det viktig å ta hensyn til opasiteten i papiret, det blir vanskeligere å lese hvis teksten skinner igjennom fra baksiden. For å unngå gjennomskinn kan man velge et tykkere papir eller et papir med en gulere tone. Overflaten påvirker ferdiggjøringen av trykksaken

Bestrøket papir er ofte vanskeligere å limfrese enn ubestrøkete papir, dette kan forenkles ved for eksempel å velge et tykkere papir eller prøve å unngå utfallende trykk mot ryggen.

Vær også oppmerksom på at tykt papir ofte sprekker i falsene (brettene) slik at man får hvite streker i fargeflatene, dette kan du forhindre ved å velge et tynnere papir eller å unngå mørke fargeflater mot falsene.

Det er sjelden hensiktsmessig å lakkere ubestrøket papir, da dette ikke vil ha noen særlig synlig effekt, men vi anbefaler å legge en ferniss på sider med mye farge, for å unngå smitting.

Tykkelse/vekt

Papirtykkelser angis i vekt per kvadratmeter, for eksempel 120g/m2. Skal du for eksempel distribuere trykksaken med post, kan du regne deg frem til portoen når du kjenner formatet. Er du usikker kan du kontakte trykkeriet og be om en papirdummy, en papirprøve på den planlagte trykksaken, med rett format, sideantall, innbinding, papirkvalitet og gramvekt.

Valg av papir

Disse er forslag til papirkvaliteter du kan benytte. Trykkeriene inngår avtaler med ulike leverandører så pris og tilgjengelighet kan variere noe:
Multi Art papirserien i fra papyrus er en god, rimelig og lett tilgjengelig papirtype.

For enkle publikasjoner anbefales MultiArt Matt eller lignende. Dette er et lett tilgjengelig ubestrøket papir med høy hvithet som gir god trykkvalitet.
For publikasjoner av større viktighet og med høyere kvalitetskrav anbefales MultiArt Silk eller lignende. MultiArt Silk er et bestrøket papir med høy hvithet. MultiArt Silk benyttes når det skal være balanse mellom bilder, tekst og høy kontrast.

Papir er ofte miljømerket, velg gjerne papir som er merket med den offisielle nordiske miljømerkingen, Svanemerket.