Dekor

Dekorelementet består av stiplede linjer hentet ut av formen på symbolet i logoen.

Hensikten med dekorelementet er å forsterke vår visuelle profil og identitet, og være støtteelement til logoen.

Dekorelementet skal kun benyttes i det utsnittet som er vist i eksemplene nedenfor.

Dekorelementet kan lastes ned i formatene .eps og .gif og kan kun brukes i fargevariantene rød, grønn og hvit som et tilgjengelige her.

Filormatet .gif- og .jpg kan lastes ned og brukes i Word som bakgrunnsbilde.

UDF_dekorelement_rød.gifUDF_dekorelement_grønn.gif